887 sätt att se på svenskan i Finland - En redogörelse för en webbenkät genomförd hösten 2002

Show simple item record

dc.contributor Svenska handelshögskolan, institutionen för språk och kommunikation, svenska sv
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Languages and Communication, Swedish en
dc.contributor.author Tandefelt, Marika
dc.date.accessioned 2011-03-02T14:07:30Z
dc.date.available 2011-03-02T14:07:30Z
dc.date.issued 2007-10-17
dc.identifier.isbn 978-951-555-967-8
dc.identifier.issn 0357-5764
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10227/253
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-555-967-8
dc.description.abstract Föreliggande arbete är resultatet av ett experiment med en materialinsamlingsmetod. Vad händer om man lägger ut en enkät med frågor om språk på webben och låter den som vill leverera svar? Vilka är det som svarar och vad har respondentgruppens sammansättning för betydelse för resultatet, dvs. kan man lita på det och i vilken utsträckning i så fall? Kan en kvantitativ vinst, då många svarar, täcka en eventuell kvalitativ förlust, då man inte har kontroll över vilka de många är? Man anar att svarsmönstret med nödvändighet måste vara brokigt och strävar att täcka in så mycket av det som möjligt och då är webbalternativet värt att pröva på. Tanken att ta reda på vad språkbrukarna själva har för syn på sitt språk, och vad de har för synpunkter bl.a. på språkvården, var egentligen inte ny, men den hade fått ny aktualitet i samband med arbetet med Svenska språknämndens handlingsprogram för svenskan i Finland (Tänk om ... 2003). Webbenkäten är uppgjord så att den matchar en liknande undersökning som genomfördes som en traditionell postenkät 30 år tidigare. Webbenkäten gav många svar och respondenterna representerade många olika språkmiljöer. Det fanns fler likheter än olikheter mellan svaren i webbenkäten 2002 och i enkätundersökningen 1972. En skillnad som dock märktes var att respondenterna i dag inte uppfattar svenskan i Finland som ålderdomlig, utan snarare karaktäriserar den som finskpåverkad. En påfallande likhet var känslan för det mest finlandssvenska, nämligen de specifikt finlandssvenska orden och uttrycken samt inslagen av finlandssvensk dialekt. fi
dc.language.iso se
dc.publisher Svenska handelshögskolan sv
dc.publisher Swedish School of Economics and Business Administration en
dc.relation.ispartofseries Research Reports
dc.relation.ispartofseries 64
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject finlandssvenska fi
dc.subject språkattityder fi
dc.subject språkvård fi
dc.subject.other Swedish fi
dc.title 887 sätt att se på svenskan i Finland - En redogörelse för en webbenkät genomförd hösten 2002 fi
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
64-978-951-555-967-8.pdf 370.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record