Wirtschaftssprache deutsch in studium und beruf - curriculumentwicklung an der schwedischen wirtschaftsuniversität in Finnland.

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-555-957-9
Titel: Wirtschaftssprache deutsch in studium und beruf - curriculumentwicklung an der schwedischen wirtschaftsuniversität in Finnland.;
Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv - Utvecklingen av ett kursprogram på Svenska handelshögskolan
Author: Breckle, Margit; Båsk, Märta; Rodenbeck, Rolf
Medarbetare: Svenska handelshögskolan, institutionen för språk och kommunikation, tyska
Tillhör serie: Research Reports - 63
ISSN: 0357-5764
ISBN: 978-951-555-957-9
Abstrakt: An der Schwedischen Wirtschaftsuniversität in Finnland wurde in einem mehrjährigen Projekt das gesamte deutsche Sprachcurriculum einer grundlegenden Revision unterzogen mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der neuesten Forschungsergebnisse der angewandten Sprachwissenschaft ein zeitgemäßes und konsistentes Deutschcurriculum für Studierende der Wirtschaftswissenschaften zu schaffen. Durch das Projekt wurde für die deutsche Sprachausbildung ein deutliches Profil geschaffen, dessen Fokus auf fachkommunikativer Kompetenz und interkultureller Geschäftskommunikation liegt. Die von der Deutschabteilung entwickelten Lehr- und Lernmaterialien sind weitgehend auf der Basis eigener Forschungsergebnisse konzipiert und evaluiert worden und wurden gleichzeitig an den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (CEFR) angepasst.Tyska avdelningen vid Svenska handelshögskolan (Hanken) har inom ramen för ett flerårigt projekt reviderat hela kursprogrammet i tyska. Målet har varit att skapa ett tidsenligt och klart strukturerat kursprogram i tyska för ekonomistuderande med förankring i de senaste forskningsrönen i tillämpad lingvistik. Projektet har skapat en tydlig profil där fokus ligger på fackkommunikativ kompetens och interkulturell affärskommunikation. Det material som tyska avdelningen har utvecklat för undervisning och inlärning utgår till stora delar från lektorernas egen forskning. Hela kursmaterialet har samtidigt anpassats till den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10227/256
URN:ISBN:978-951-555-957-9
Datum: 2007-11-01
Subject: curriculum
curriculumentwicklung
evaluation
fachkommunikative kompetenz
fachsprache wirtschaft
gemeinsamer europäischer referenzrahmen für sprachen
interkulturelle wirtschaftskommunikation
qualitätssicherung
studierende der wirtschaftswissenschaften
wirtschaftssprache deutsch
kursprogram
utveckling av ett kursprogram
utvärdering
fackkommunikativ kompetens
ekonomiskt fackspråk
den gemensamma europeiska referensramen för språk
interkulturell affärskommunikation
kvalitetssäkring
tyska som affärsspråk
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
63-978-951-555-957-9.pdf 2.936Mb PDF Granska/Öppna
63-978-951-555-957-9_sve.pdf 2.893Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post