Druvan - Den personalekonomiska nyttan av mångdimensionell företagshälsovårds- och personalutvecklingsverksamhet baserad på Metal Age-konceptet i Dragsfjärds kommun (2002-2005)

Show simple item record

dc.contributor Svenska handelshögskolan, institutionen för företagsledning och organisation, företagsledning och organisation sv
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation, Management and Organisation en
dc.contributor.author Ahonen, Guy
dc.contributor.author Näsman, Ove
dc.date.accessioned 2008-06-16T11:03:46Z fi
dc.date.accessioned 2011-03-02T14:11:03Z
dc.date.available 2008-06-16T11:03:46Z fi
dc.date.available 2011-03-02T14:11:03Z
dc.date.issued 2008-06-16
dc.identifier.isbn 978-951-555-993-7
dc.identifier.issn 0357-5764
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10227/278
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-555-993-7
dc.description.abstract Under åren 2002-2005 förverkligades Druvan-projektet i Dragsfjärds kommun, vilket innebar en dramatisk ökning av företagshälsovårdsinsatserna. Företagshälsovårdsutgifterna ökade från 20 € per anställd till över 400 €. Den totala satsningen på personalens hälsa ökade ännu mer. Innehållet i Druvan baserade sig på den s.k. Metal Age-metoden. Metoden går ut på att arbetsgemenskapen tillsammans identifierar utvecklingsbehov och –åtgärder. Projektet ledde till en stor mängd utvecklingsåtgärder och därpå följande effekter på personalens hälsa, trivsel och samarbete. Som en del av åtgärderna utarbetade kommunen en personalrapport för de aktuella åren. Under projekttiden utvecklades personalens arbetsförmåga betydligt gynnsammare än förväntat. Den ekonomiska analysen visade att det investerade kapitalet gav en avkastning på 46%. Nyttan uppkom som resultat av minskad sjukfrånvaro och färre förtidspensioneringar. Druvan-projektet stöder de tidigare bedömningarna, enligt vilka det finns ett klart utrymme för att öka satsningarna på företagshälsovård i vårt land. Detta gäller speciellt arbetsplatser vars satsningar på företagshälsovård är betydligt under genomsnittet. Dragsfjärds kommun har beslutat göra Druvan till en bestående struktur inom kommunen. Guy Ahonen är professor i Knowledge Management, speciellt personalekonomi vid institutionen för företagsledning och organisation vid Hanken. Ove Näsman är ledande företagsläkare vid Dalmed OyAb i Dalsbruk i sydvästra Finland. Båda har forskat i årtionden kring effekterna av ökat välbefinnande i arbetet. fi
dc.language.iso se
dc.publisher Svenska handelshögskolan sv
dc.publisher Hanken School of Economics en
dc.relation.ispartofseries Research Reports
dc.relation.ispartofseries 65
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject personalekonomi fi
dc.subject företagshälsovård fi
dc.subject arbetshälsa fi
dc.subject arbetsförmåga fi
dc.subject.other Management and Organisation fi
dc.title Druvan - Den personalekonomiska nyttan av mångdimensionell företagshälsovårds- och personalutvecklingsverksamhet baserad på Metal Age-konceptet i Dragsfjärds kommun (2002-2005) fi
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
65-978-951-555-993-7.pdf 1.335Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record