Framtidens television. Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-555-997-5
Title: Framtidens television. Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål
Author: Enkvist, Joachim
Other contributor: Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt
Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law
Publisher: Svenska handelshögskolan
Date: 2008-11-07
Language: swe
Belongs to series: Research Reports - 66
ISBN: 978-951-555-997-5
ISSN: 0357-5764
URI: http://hdl.handle.net/10227/293
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-555-997-5
Abstract: Den här boken handlar om framtidens television och vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål som aktualiseras i samband med nya former av televisionssändningar. TV-tekniken har utvecklats mycket under de senaste åren, och det är framförallt sändningstekniken som har genomgått de största förändringarna. Tyngdpunkten i detta arbete har lagts på förmedling av TV-sändningar över Internet med hjälp av P2P-tekniken (peer-to-peer) och vilka marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål detta aktualiserar. Den nya förmedlingstekniken möjliggör en rad nya marknadsföringsmetoder, och i boken behandlas hur dessa metoder förhåller sig till nuvarande marknadsföringsrättsliga reglering. Förmedling av upphovsrättsskyddat material över Internet har inneburit ett flertal reformer av gällande upphovsrättslagstiftning i syfte att stärka rättsinnehavarnas ensamrätt. En viktig fråga som boken behandlar är hur gällande upphovsrättslagstiftning skall tolkas i förhållande till nya distributionsformer över Internet. I boken tas även upp frågor i anknytning till problemet med att en stor del av det material som förmedlas över Internet sker utan rättsinnehavarens samtycke, vilket innebär en ekonomisk förlust för rättsinnehavaren. I boken framläggs alternativa lösningar för hur förmedlingen över Internet kan tilldela rättsinnehavaren ekonomisk ersättning, trots att förmedlingen är avgiftsfri.
Subject: Internet
P2P
television
marknadsföring
upphovsrätt
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
66-978-951-555-997-5.pdf 1.054Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record