Framtidens television. Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål

Show simple item record

dc.contributor Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt sv
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law en
dc.contributor.author Enkvist, Joachim
dc.date.accessioned 2008-11-07T12:31:18Z fi
dc.date.accessioned 2011-03-02T13:55:15Z
dc.date.available 2008-11-07T12:31:18Z fi
dc.date.available 2011-03-02T13:55:15Z
dc.date.issued 2008-11-07
dc.identifier.isbn 978-951-555-997-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10227/293
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-555-997-5
dc.description.abstract Den här boken handlar om framtidens television och vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål som aktualiseras i samband med nya former av televisionssändningar. TV-tekniken har utvecklats mycket under de senaste åren, och det är framförallt sändningstekniken som har genomgått de största förändringarna. Tyngdpunkten i detta arbete har lagts på förmedling av TV-sändningar över Internet med hjälp av P2P-tekniken (peer-to-peer) och vilka marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål detta aktualiserar. Den nya förmedlingstekniken möjliggör en rad nya marknadsföringsmetoder, och i boken behandlas hur dessa metoder förhåller sig till nuvarande marknadsföringsrättsliga reglering. Förmedling av upphovsrättsskyddat material över Internet har inneburit ett flertal reformer av gällande upphovsrättslagstiftning i syfte att stärka rättsinnehavarnas ensamrätt. En viktig fråga som boken behandlar är hur gällande upphovsrättslagstiftning skall tolkas i förhållande till nya distributionsformer över Internet. I boken tas även upp frågor i anknytning till problemet med att en stor del av det material som förmedlas över Internet sker utan rättsinnehavarens samtycke, vilket innebär en ekonomisk förlust för rättsinnehavaren. I boken framläggs alternativa lösningar för hur förmedlingen över Internet kan tilldela rättsinnehavaren ekonomisk ersättning, trots att förmedlingen är avgiftsfri. fi
dc.language.iso swe
dc.publisher Svenska handelshögskolan sv
dc.publisher Hanken School of Economics en
dc.relation.ispartofseries Research Reports
dc.relation.ispartofseries 66
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject Internet fi
dc.subject P2P fi
dc.subject television fi
dc.subject marknadsföring fi
dc.subject upphovsrätt fi
dc.subject.other Commercial law fi
dc.title Framtidens television. Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål fi
dc.type.dcmitype Text
dc.relation.issn 0357-5764

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
66-978-951-555-997-5.pdf 1.054Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record