Beskattningsrätt och skattskyldighet för kyrkan i Finland

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-232-028-5
Title: Beskattningsrätt och skattskyldighet för kyrkan i Finland
Author: Erä-Esko, Ensio
Contributor: Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law
Thesis level: Doctoral thesis
Belongs to series: Economics and Society - 195
ISBN: 978-952-232-028-5
Abstract: Inom rättsvetenskap saknas grundforskning om kyrkoskatt. Det kan ha många orsaker. En renodlad skatterättslig forskning utan exkurser till andra vetenskaper är minst sagt otänkbar. Forskning inom ett gränsområde mellan teologi och rättsvetenskap måste inkludera drag av sociologi, politologi och ekonomi. Etik från teologi och moral genom lag kan vara självklart. Förankrad i liberal rättsfilosofi kan också beskattningen förstås på ett annat sätt om en förankring i ett historiskt perspektiv tas med. Den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan har skatterätt i Finland. Hur har det kommit sig och vilken rätt har andra trossamfund? Detta försöker vi här belysa genom skilda infallsvinklar. Laglig reglering av offentligrättsliga samfunds skatteintag, med kyrkans uppgifter med tydligt mindre lagbundenhet som utgiftsfält, ger de sociala aspekterna och barmhärtighet stort inflytande. En tidvis sekulär stat och de nationella bindningarna med historisk förankring ger ett konglomerat av skilda lösningsmodeller. Genom olika förankringar i skilda kulturer och språk kan en nationell kutym uppstå som skiljer sig mycket från andra. Dessutom kan speciella juridiska egenheter upptäckas. Vilken nationell modell man i en demokrati väljer, styrs av de politiskt stadfästa lagarna. Oberoende av kyrkans nationella ställning, ökar en större liberalism och fördragsamhet i en demokrati behovet av anpassning och nationell acceptans av andra religioner, vilket kan leda till ett behov av nya finansieringsmodeller för trossamfund.
URI: http://hdl.handle.net/10227/353
URN:ISBN:978-952-232-028-5
Date: 2009-05-19
Subject: kyrkoskatt
skatterättshistoria
skatterätt
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
195-978-952-232-028-5.pdf 2.126Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record