Nyttighetsmodeller: Ett ändamålsenligt innovationsskydd

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-232-030-8
Titel: Nyttighetsmodeller: Ett ändamålsenligt innovationsskydd
Author: Björkwall, Pia
Medarbetare: Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt
Nivå: Doktorsavhandling
Tillhör serie: Economics and Society - 196
ISSN: 0424-7256
ISBN: 978-952-232-030-8
Abstrakt: Nyttighetsmodellskydd är avsett för sådana tekniska uppfinningar som inte har den uppfinningshöjd som förutsätts för patentskydd. Samtidigt är en av lagstiftningens målsättningar att skyddet tack vare en förenklad registreringsprocess skall fungera som ett ”snabbare, billigare och enklare” alternativ till patentskyddet. Skyddsformen anses kunna ha flera viktiga funktioner i dagens kunskapsbaserade samhälle. Samtidigt är den dock kontroversiell. För det första erbjuder den skydd för uppfinningar som, enligt principerna bakom patenträttens uppfinningshöjd, faller inom området för normal teknikutveckling och följaktligen inte skall skyddas med ensamrätter. För det andra innebär det förenklade registreringsförfarandet att en ansökan om nyttighetsmodellskydd inte är föremål för samma ingående prövning som en patentansökan. Oprövade rättigheter anses skapa osäkerhet på marknaden, eftersom man inte med säkerhet kan veta vad som är skyddat. Syftet med avhandlingen är att kritiskt utvärdera huruvida nyttighetsmodellskyddet i sin nuvarande utformning utgör ett ändamålsenligt innovationsskydd. Argumentationen förs med stöd av den kunskap som erhålles genom att analysera skyddsformen ur olika perspektiv.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10227/367
URN:ISBN:978-952-232-030-8
Datum: 2009-06-02
Subject: nyttighetsmodell
uppfinning
innovationsskydd
immaterialrättslig strategi
uppfinningshöjd
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
196-978-952-232-030-8.pdf 1.381Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post