Etätyö Suomessa - Fyysiset, Virtuaaliset, Sosiaaliset ja Henkiset Työtilat Etätyöympäristöinä

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-721-6
Titel: Etätyö Suomessa - Fyysiset, Virtuaaliset, Sosiaaliset ja Henkiset Työtilat Etätyöympäristöinä
Author: Pekkola, Juhani
Medarbetare: Svenska handelshögskolan, institutionen för företagsledning och organisation, entreprenörskap och företagsledning
Nivå: Doktorsavhandling
Tillhör serie: Economics and Society - 104
ISSN: 0424-7256
ISBN: 951-555-721-6
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10227/458
URN:ISBN:951-555-721-6
Datum: 2002-10-09
Subject: etätyö
ework
läsnäolo - poissaolo
etäläsnäolo
työmarkkinat
työmarkkinajousto
työmarkkinoiden lohkoutuminen
työaika
työmarkkina-asema
työlämän laatu
aika
paikka
tila
osaamispääoma
telework
ework
presence - absence
telepresence
labour market
labour market flexibility
labour market segmentation
working time
labour market position
quality of working life
time
space
intellectual capital
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
104-951-555-721-6.pdf 1.671Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post