Samarbete genom lagstiftning. Samarbetsförfarandets organisation, procedur och innehåll

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-927-8
Titel: Samarbete genom lagstiftning. Samarbetsförfarandets organisation, procedur och innehåll
Author: Jonasson, Hans
Medarbetare: Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt
Nivå: Doktorsavhandling
Tillhör serie: Economics and Society - 161
ISSN: 0424-7256
ISBN: 951-555-927-8
Abstrakt: Samarbetslagen är en omstridd lag. Innan lagen trädde i kraft i början av år 1979 fanns på arbetstagarsidan förhoppningar om att skapa en lag om reell företagsdemokrati medan man från arbetsgivarhåll var rädd att personalen skulle få ett alltför stort inflytande på beslutsfattandet. En oro fanns också att medbestämmandet skulle byråkratisera beslutsfattandet inom företagen. I dag anser många arbetstagare att samarbetsförfarandet endast används vid massuppsägningar, nedskärningar och rationaliseringar men i övrigt glömts bort. Samarbetsförfarandet och regleringen av det är en viktig och aktuell fråga, eftersom samarbetsförfarandet utgör det forum i samarbetet mellan arbetsgivare och personal där nedskärningar och massuppsägningar diskuteras. Avhandlingens syfte är att analysera hur samarbetsförfarandet fungerar utifrån samarbetslagen. Målet är att granska samarbetsförfarandet ur ett perspektiv där samarbetsförfarandet ses som en potentiell möjlighet och ett verktyg till framgångsrik företagsverksamhet och personalledarskap. I analysen utgår författaren från samarbetslagens 1 §. Syftet med samarbetsförfarandet är att utveckla företagets verksamhet och arbetsförhållanden, att effektivera samarbetet mellan arbetsgivare och personal samt personalens interna samverkan. Samarbetsförfarandet skall utöka personalens möjligheter att påverka behandlingen av ärenden som gäller deras arbete och arbetsplats i enlighet med lagen. Enligt samarbetsförfarandet skall arbetsgivaren rådgöra med arbetstagarna och deras företrädare om de viktigaste ärendena som påverkar personalens ställning och arbetsförhållande innan besluten fattas. Avhandlingen granskar hur lagen tillämpas i dag och hur lagstiftningen kan utvecklas för att effektivera samarbetet i framtiden.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10227/59
URN:ISBN:951-555-927-8
Datum: 2006-10-03
Subject: samarbetsförfarande
samarbetslagen
medbestämmande
personalinflytande
koncernsamarbete
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
161-951-555-927-8.pdf 2.119Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post