Samarbete genom lagstiftning. Samarbetsförfarandets organisation, procedur och innehåll

Visa enkel post

dc.contributor Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt sv
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law en
dc.contributor.author Jonasson, Hans
dc.date.accessioned 2011-03-02T13:19:47Z
dc.date.available 2011-03-02T13:19:47Z
dc.date.issued 2006-10-03
dc.identifier.isbn 951-555-927-8
dc.identifier.issn 0424-7256
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10227/59
dc.identifier.uri URN:ISBN:951-555-927-8
dc.description.abstract Samarbetslagen är en omstridd lag. Innan lagen trädde i kraft i början av år 1979 fanns på arbetstagarsidan förhoppningar om att skapa en lag om reell företagsdemokrati medan man från arbetsgivarhåll var rädd att personalen skulle få ett alltför stort inflytande på beslutsfattandet. En oro fanns också att medbestämmandet skulle byråkratisera beslutsfattandet inom företagen. I dag anser många arbetstagare att samarbetsförfarandet endast används vid massuppsägningar, nedskärningar och rationaliseringar men i övrigt glömts bort. Samarbetsförfarandet och regleringen av det är en viktig och aktuell fråga, eftersom samarbetsförfarandet utgör det forum i samarbetet mellan arbetsgivare och personal där nedskärningar och massuppsägningar diskuteras. Avhandlingens syfte är att analysera hur samarbetsförfarandet fungerar utifrån samarbetslagen. Målet är att granska samarbetsförfarandet ur ett perspektiv där samarbetsförfarandet ses som en potentiell möjlighet och ett verktyg till framgångsrik företagsverksamhet och personalledarskap. I analysen utgår författaren från samarbetslagens 1 §. Syftet med samarbetsförfarandet är att utveckla företagets verksamhet och arbetsförhållanden, att effektivera samarbetet mellan arbetsgivare och personal samt personalens interna samverkan. Samarbetsförfarandet skall utöka personalens möjligheter att påverka behandlingen av ärenden som gäller deras arbete och arbetsplats i enlighet med lagen. Enligt samarbetsförfarandet skall arbetsgivaren rådgöra med arbetstagarna och deras företrädare om de viktigaste ärendena som påverkar personalens ställning och arbetsförhållande innan besluten fattas. Avhandlingen granskar hur lagen tillämpas i dag och hur lagstiftningen kan utvecklas för att effektivera samarbetet i framtiden. fi
dc.format.extent 2222086 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso se
dc.publisher Svenska handelshögskolan sv
dc.publisher Hanken School of Economics en
dc.relation.ispartofseries Economics and Society
dc.relation.ispartofseries 161
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject samarbetsförfarande fi
dc.subject samarbetslagen fi
dc.subject medbestämmande fi
dc.subject personalinflytande fi
dc.subject koncernsamarbete fi
dc.subject.other Commercial Law fi
dc.title Samarbete genom lagstiftning. Samarbetsförfarandets organisation, procedur och innehåll fi
dc.type.ontasot Doctoral thesis en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.date.accepted 2006-10-13

Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
161-951-555-927-8.pdf 2.119Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa enkel post