Spam – Spim – Spit. En marknadsrättslig undersökning av marknadsföring via nya kommunikationstekniker

Visa enkel post

dc.contributor Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt sv
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law en
dc.contributor.author Enkvist-Gauffin, Joachim
dc.date.accessioned 2011-03-02T13:19:42Z
dc.date.available 2011-03-02T13:19:42Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier.isbn 951-555-915-4
dc.identifier.issn 0424-7256
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10227/63
dc.identifier.uri URN:ISBN:951-555-915-4
dc.description.abstract I boken behandlas nya kommunikationstekniker och olika marknadsföringsmetoder som har uppkommit till följd av den tekniska utvecklingen. Marknadsföring via de nya kommunikationskanalerna har givit upphov till vissa olägenheter för mottagarna. Olägenheterna som mottagarna förorsakas vid marknadsföring via de nya teknikerna kan delas in i tre kategorier; 1) meddelandet förorsakar kostnader för mottagaren, 2) meddelandet hindrar mottagaren samt 3) meddelandet upplevs vara påträngande och utgöra ett intrång i mottagarens privatliv. Under de senaste åren har det förekommit hektiska lagstiftningsåtgärder på många håll i världen. Såväl enskilda stater, nationella myndigheter samt internationella organisationer har utarbetat regler om marknadsföring via de nya teknikerna. En av kärnfrågorna i regleringen är huruvida man skall ha ett system med ”opt-in” eller ”opt-out”. En opt-in-lösning innebär att marknadsföraren måste inhämta mottagarens samtycke på förhand, medan en opt-out-lösning innebär att det är tillåtet att sända marknadsföring om inte mottagaren motsatt sig detta. Enligt gällande lagstiftning faller marknadsföring via följande tre tekniker under opt-in: automatiserade uppringningssystem, telefax samt e-post. Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att utreda om nuvarande opt-in-lista är tillräckligt omfattande med beaktande av de olägenheter som marknadsföring via de nya teknikerna förorsakar, eller om den bör utvidgas. I genomgången av marknadsföring via nya tekniker har marknadsföring via bl.a. följande tekniker undersökts: Internet (www-sidor), reklamfönster, reklambanner, e-post, mobiltelefon, telefax, bloggar, RSS, Instant Messaging samt Internettelefoni. Vid sidan av nya tekniker har även vissa ”traditionella” marknadsföringsmetoder undersökts, i syfte att utreda huruvida även de bör falla in under en opt-in-lösning. De traditionella marknadsföringsmetoder som ingår i avhandlingen är hemförsäljning, telemarketing, TV- och radioreklam samt adresserad och oadresserad direktreklam. En annan central del i avhandlingen är frågan hur påföljdssystemet vid överträdelser av opt-in-bestämmelserna bör utformas. Hur skall de enskilda mottagarna få ersättning för de kostnader de åsamkats av marknadsföringen? Är det dags att införa straffskadestånd i Finland? Hög tid att även Finland får grupptalan? Kan tvisterna avgöras virtuellt via domstolar on-line eller ODR? fi
dc.format.extent 1829585 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso other
dc.publisher Svenska handelshögskolan sv
dc.publisher Hanken School of Economics en
dc.relation.ispartofseries Economics and Society
dc.relation.ispartofseries 158
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject marknadsföring fi
dc.subject reklam fi
dc.subject konsumentskydd fi
dc.subject ADR fi
dc.subject spam fi
dc.subject spim fi
dc.subject spit fi
dc.subject direktmarknadsföring fi
dc.subject TV-reklam fi
dc.subject skadestånd fi
dc.subject.other Commercial Law fi
dc.title Spam – Spim – Spit. En marknadsrättslig undersökning av marknadsföring via nya kommunikationstekniker fi
dc.type.ontasot Doctoral thesis en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.date.accepted 2006-05-25

Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
158-951-555-915-4.pdf 1.744Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa enkel post