Avtalsingrepp. Om otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-903-0
Titel: Avtalsingrepp. Om otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden
Author: Norrgård, Marcus
Medarbetare: Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, redovisning
Tillhör serie: Research Reports - 61
ISSN: 0357-5764
ISBN: 951-555-903-0
Abstrakt: Den här boken handlar om ansvar för avtalsingrepp, d.v.s. otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden, i finsk rätt. Man kan indela avtalsingreppen i åtminstone fyra olika typfall. Det grundläggande typfallet, som utgör kärnan för avtalsingreppsproblematiken, kallas medverkan till avtalsbrott. Frågan är om det är ansvarsgrundande att en i förhållande till ett giltigt avtal utomstående person förmår den ena avtalsparten att begå ett avtalsbrott. Det andra typfallet, medverkan till avtalsenligt upphörande av avtal, innebär att den utomstående personen förmår avtalsparten att säga upp eller på annat sätt avsluta avtalet på ett avtalsenligt sätt. I det tredje typfallet, ingrepp i prekontraktuella förhållanden, förmås den presumtiva avtalsparten att inte ingå avtal. I det fjärde typfallet, utnyttjande av redan begånget avtalsbrott, utnyttjar den utomstående det av avtalsparten redan begångna avtalsbrottet till egen fördel. Frågan analyseras inom ramen för regleringen mot otillbörlig konkurrens (1 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet) i ljuset av konflikten mellan konkurrensfrihet och respekten för avtal. Argumenten för och emot ett ansvar hämtas bl.a. från rättsekonomins teori om effektiva avtalsbrott, grundrättigheterna och utländsk rätt. Undersökningen resulterar i att den utomstående bör vara ansvarig för medverkan till avtalsbrott. Detta gäller såväl ersättning enligt skadeståndslagen som förbud (såväl förbudsdom som interimistiskt förbud). Frågan om det senare avtalets ogiltighet diskuteras också. I fråga om de tre andra typfallen bör ansvar inte uppkomma.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10227/68
URN:ISBN:951-555-903-0
Datum: 2006-03-30
Subject: otillbörlig konkurrens
avtal
skadestånd
förbund
avtalsbrott
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
61-951-555-903-0.pdf 1.110Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post