Avtalsingrepp. Om otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden

Show simple item record

dc.contributor Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, redovisning sv
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law en
dc.contributor.author Norrgård, Marcus
dc.date.accessioned 2011-03-02T13:55:13Z
dc.date.available 2006-11-08T14:30:41Z fi
dc.date.available 2011-03-02T13:55:13Z
dc.date.issued 2006-03-30
dc.identifier.isbn 951-555-903-0
dc.identifier.issn 0357-5764
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10227/68
dc.identifier.uri URN:ISBN:951-555-903-0
dc.description.abstract Den här boken handlar om ansvar för avtalsingrepp, d.v.s. otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden, i finsk rätt. Man kan indela avtalsingreppen i åtminstone fyra olika typfall. Det grundläggande typfallet, som utgör kärnan för avtalsingreppsproblematiken, kallas medverkan till avtalsbrott. Frågan är om det är ansvarsgrundande att en i förhållande till ett giltigt avtal utomstående person förmår den ena avtalsparten att begå ett avtalsbrott. Det andra typfallet, medverkan till avtalsenligt upphörande av avtal, innebär att den utomstående personen förmår avtalsparten att säga upp eller på annat sätt avsluta avtalet på ett avtalsenligt sätt. I det tredje typfallet, ingrepp i prekontraktuella förhållanden, förmås den presumtiva avtalsparten att inte ingå avtal. I det fjärde typfallet, utnyttjande av redan begånget avtalsbrott, utnyttjar den utomstående det av avtalsparten redan begångna avtalsbrottet till egen fördel. Frågan analyseras inom ramen för regleringen mot otillbörlig konkurrens (1 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet) i ljuset av konflikten mellan konkurrensfrihet och respekten för avtal. Argumenten för och emot ett ansvar hämtas bl.a. från rättsekonomins teori om effektiva avtalsbrott, grundrättigheterna och utländsk rätt. Undersökningen resulterar i att den utomstående bör vara ansvarig för medverkan till avtalsbrott. Detta gäller såväl ersättning enligt skadeståndslagen som förbud (såväl förbudsdom som interimistiskt förbud). Frågan om det senare avtalets ogiltighet diskuteras också. I fråga om de tre andra typfallen bör ansvar inte uppkomma. fi
dc.format.extent 1164292 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso other
dc.publisher Svenska handelshögskolan sv
dc.publisher Hanken School of Economics en
dc.relation.ispartofseries Research Reports
dc.relation.ispartofseries 61
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject otillbörlig konkurrens fi
dc.subject avtal fi
dc.subject skadestånd fi
dc.subject förbund fi
dc.subject avtalsbrott fi
dc.subject.other Commercial Law fi
dc.title Avtalsingrepp. Om otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden fi
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
61-951-555-903-0.pdf 1.110Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record