DHanken: Logga in

Arbetsplatsens Betydelse - från Självklarhet till Medvetenhet

Visa fullständig post

Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska
119-951-555-793-3.pdf 2.483Mb PDF Granska/Öppna
Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/10227/75
Titel: Arbetsplatsens Betydelse - från Självklarhet till Medvetenhet
Author: Österåker, Maria
Medarbetare: Svenska handelshögskolan, institutionen för företagsledning och organisation, företagsledning och organisation
Nivå: Doktorsavhandling
Tillhör serie: Economics and Society - 119
ISBN: 951-555-793-3
Abstrakt: Varför är arbetsplatsen en plats?

Arbetsplatsens betydelse diskuterar den självklarhet som ofta karakteriserar en vetenskaplig diskussion om arbetsplatsen och dess fysiska existens. Tyngdpunkten inom platsforskningen har kommit att långt ligga på platsens utformning, på dess innehåll och skeenden istället för på platsen i sig.

Den snabba informationsteknologiska utvecklingen leder emellertid till att man kan ifrågasätta huruvida dagens traditionella arbetsplatser med deras fysiska attribut överhuvudtaget behövs. En frigörelse från rummets och tidens restriktioner skulle medföra att en fysisk arbetsplats inte längre kunde ses som självklar. I en situation där individen behåller arbetet som aktivitet men förlorar sin kontakt med den traditionella arbetsplatsen (blir arbetsplatslös) uppstår ett behov av att veta om man samtidigt förlorar något betydelsefullt. Bör värden överföras från den traditionella arbetsplatsen till arbete under mera virtuella och gränslösa villkor och i så fall vilka?

Arbetsplatsens betydelse söker en förståelse för den betydelse arbetstagarna sätter vid sin arbetsplats och framförallt vid det faktum att den är en fysisk plats. Intervjuer med distansarbetare och traditionella kontorsarbetare visar att arbetsplatsen legitimerar arbetet, avgränsar arbetet, stöder arbetstagaren i arbetet och stöder arbetstagaren som människa. Detta är enligt dem svaret på varför det ligger ett värde i att traditionellt se och uppleva arbetsplatsen som en fysisk plats.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10227/75
URN:ISBN:951-555-793-3
Datum: 2003-11-28
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post

Sök i Helda


Avancerad Sökning

Bläddra

Aktivitet