Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden

Visa enkel post

dc.contributor Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt sv
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law en
dc.contributor.author Aspholm, Ingalill
dc.date.accessioned 2011-03-02T13:19:45Z
dc.date.available 2011-03-02T13:19:45Z
dc.date.issued 2002-02-15
dc.identifier.isbn 951-555-713-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10227/77
dc.identifier.uri URN:ISBN:951-555-713-5
dc.description.abstract Revisorn utför ekonomisk kontroll inom sitt uppdrag. Ett vållande av ekonomisk skada när revisorn utför uppdraget innebär att han kan åläggas skadeståndsansvar. På senare tid har revisors vållande vid ekonomisk kontroll prövats av de högsta rättsinstanserna i de nordiska länderna. De högsta rättsinstanserna tenderar att gå långt i sina bedömningar om revisors vållande av ekonomisk skada. De ställer ofta aktsamhetskravet högt då de ålägger revisorerna skadeståndsansvar. I avhandlingen testas revisors skadeståndsansvar enligt en i undersökningen uppbyggd ekonomisk modell. Målsättningen är att vållanderegeln skall leda till ekonomisk effektivitet. Ekonomisk effektivitet prövas genom att en ekonomisk avvägning mellan nyttan och kostnaden med att företa skadeförebyggande åtgärder görs. I den ekonomiska analysen beskrivs revisors vållande i termer av revisors bristande omsorg, medan revisors grova vållande beskrivs som uppenbar försummelse. För undersökningen utgör det nordiska rättsfallsmaterialet ett material där strukturen är likadan, vilket gör det möjligt att pröva ekonomisk effektivitet. Resultatet av den ekonomiska analysen visar att ersättning för förmögenhetsskador inte skall utgöra den egentliga målsättningen. För att kunna begränsa omfattningen av revisors ersättningsansvar så att det ur en samhällsekonomisk synvinkel är ekonomiskt effektivt, bör det formuleras en snäv bedömningsgrund för revisors bristande omsorg. Den ekonomiska analysen påvisar att revisorerna vid bristande omsorg bör åläggas ett administrativt ansvar i form av disciplinära åtgärder. Revisorer skall åläggas skadeståndsansvar endast vid uppenbar försummelse. Genom uppenbar försummelse underlåter revisorerna att förebygga uppenbar förutsebar skada och åsidosätter sitt professionsansvar på ett medvetet sätt. fi
dc.format.extent 1837 bytes
dc.format.extent 1343597 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype text/plain
dc.language.iso en
dc.publisher Svenska handelshögskolan sv
dc.publisher Hanken School of Economics en
dc.relation.ispartofseries Economics and Society
dc.relation.ispartofseries 103
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject rättsekonomi fi
dc.subject revisor fi
dc.subject ekonomisk kontroll fi
dc.subject skadeståndsansvar fi
dc.subject administrativt ansvar fi
dc.subject.other Commercial Law fi
dc.title Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden fi
dc.type.ontasot Doctoral thesis en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.date.accepted 2002-02-25

Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
103-951-555-720-8.pdf 1.281Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa enkel post