Kansaneläkelaitoksen opintoetuustilastot 2002/03

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3147
Title: Kansaneläkelaitoksen opintoetuustilastot 2002/03
Author: Kansaneläkelaitos Kela; Social Insurance Institution of Finland Kela; Folkpensionsanstalten FPA
Publisher: Kela
Date: 2003
Belongs to series: T16:6
ISSN: 1456-551X
URI: http://hdl.handle.net/10250/3147
Description: Sivumäärä 76Julkaisu sisältää tilastoja opintotuesta ja koulumatkatuesta. Tilastoja on opintotuen hakemisesta, saajista, kustannuksista ja opintolainakannasta sekä koulumatkatuen saajista ja kustannuksista. Kunnittaisia tilastoja julkaistaan sekä opiskelijan asuinkunnasta että oppilaitoksen sijaintikunnasta. Ulkomailla opintotukea saavista opiskelijoista esitetään maakohtaisia tilastoja, Suomessa opintotukea saavista ulkomaan kansalaisista taas kansalaisuuden mukaan jaoteltuja tilastoja. Aikasarjat 1980-luvun puolivälistä kertovat puolestaan opintotuen kehityksestä. Katsauksen tilastot koskevat pääosin lukuvuotta 2002/03.
Subject: opintotuki
tilastot
koulumatkatuki
opiskelijoiden toimeentulo
Order price: 0 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record