Kelan perhe-etuustilasto 2003

Show full item record

Permalink

Title: Kelan perhe-etuustilasto 2003
Author: Kela
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2004
Language: fi
Number of pages: 72
Belongs to series: Suomen virallinen tilasto
ISSN: 1795-4819 Kelan perhe-etuustilasto (painettu)
1795-1763 Suomen virallinen tilasto (painettu)
URI: http://hdl.handle.net/10250/3169
http://www.kela.fi/tilastojulkaisut
Description: Kelan perhe-etuustilasto 2003 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä ja lakisääteisestä pienten lasten hoidon tuesta. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista, sekä maksettujen etuuksien rahamääristä. Kela on uusinut tilastojulkaisujensa rakennetta. Aikaisemmin ilmestynyt Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutus- ja perhe-etuustilastot -sarja on sellaisenaan lakkautettu. Julkaisuun sisältyneet perhe-etuuksia koskevat tilastot sisältyvät käsillä olevaan uuteen julkaisuun. Sairausvakuutuslain perusteella maksetuista vanhempainpäivärahoista on kunnittainen tilasto myös Kelan sairausvakuutustilasto 2003 -julkaisussa, joka ilmestyi aikaisemmin tänä vuonna. Julkaisu ilmestyy Suomen virallisena tilastona ja julkaistaan sarjassa SVT Sosiaaliturva. Ilmestyäkseen virallisena tilastona tilastojulkaisun tulee täyttää laatukriteerit, jotka viralliselle tilastolle on asetettu.Vuositilasto
Subject: vanhempainpäiväraha
äitiysavustus
lapsilisä
pienten lasten hoidon tuki
tilastot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record