EU:ssa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturva - Kommentaari neuvoston asetuksesta (ETY) 1408/71.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3252

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: EU:ssa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturva - Kommentaari neuvoston asetuksesta (ETY) 1408/71.
Author: Sakslin, M; Rentola, E; Klemola, A
Date: 1998
Belongs to series: Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin julkaisuja, KATTI 33
ISBN: 951-45-8110-5 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/3252
Abstract: Asetuksen 1408/71 tavoitteena on Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisten sosiaaliturvalainsäädäntöjen yhteensovittaminen niin, että jäsenvaltiosta ja sosiaaliturvajärjestelmästä toiseen muuttavan henkilön oikeus sosiaaliturvaan on aina taattu. Asetus 1408/71 on tullut Suomessa sovellettavaksi oikeudeksi ETA-sopimuksen tultua voimaan 1.1.1994. Sen vaikutus Suomen kansalliseen sosiaaliturvalainsäädäntöön ja sitä toteuttavien tahojen toimintaan on kehittynyt tekijäksi, jonka merkitys tulee edelleen korostumaan. Teos on ensimmäinen suomalainen kokonaisesitys asetuksesta 1408/71 ja sen soveltamisesta Suomessa. Teosta kirjoitettaessa on otettu huomioon erityisesti asetuksessa säänneltyyn sosiaaliturvaan liittyvien kysymysten parissa työskentelevät henkilöt. Tähän on pyritty asetuksen säännösten ymmärtämistä havainnollistavilla esimerkeillä ja selostamalla EY-tuomioistuimen ratkaisuja. Liitemateriaali auttaa ymmärtämään asetuksen ympärille rakentuvaa kokonaisuutta. Myydään kirjakaupoissa.
Description: XIII + 399 s.
Order price: 42,05 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record