Lastenhoito ja sen julkinen tuki

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3262

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Lastenhoito ja sen julkinen tuki
Author: Takala, P
Publisher: Stakes
Date: 2000
Belongs to series: Stakes, Tutkimuksia 110
ISBN: 951-33-1009-4 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/3262
Abstract: Suomalaisen perhepolitiikan yhtenä tavoitteena on pidetty sitä, että perheet voivat valita niille parhaiten sopivan lastenhoidon muodon. Mutta onko tämä tavoite saavutettu? Onko vuonna 1997 voimaan tullut yksityisen hoidon tuki ollut onnistunut lastenhoitopoliittinen uudistus? Eroaako hoidon laatu yksityisissä ja kunnallisissa päiväkodeissa? Ovatko suomalaiset lapsiperheet ylipäätään tyytyväisiä nykyiseen perhepolitiikkaan? Mm. näitä kysymyksiä perheiden näkökulmasta on selvitetty tutkimuksessa, jonka tärkeimmät tulokset esitetään tässä raportissa. Tutkimus on tehty Kelan ja Stakesin yhteistyönä. Sitä varten kyselyllä on kerätty tietoja yli 6000 lapsiperheen kokemuksista ja näkemyksistä. Kyselyaineistoa on täydennetty laajalla perhe-etuuksia koskevalla rekisteriaineistolla. Raportti on erinomainen tietopaketti niin pienten lasten vanhemmille, päivähoidon työntekijöille, päätöksentekijöille, tutkijoille kuin kaikille muille perhepolitiikasta kiinnostuneelle.
Subject: lastenhoito
perhepolitiikka
yksityisen hoidon tuki
Order price: 23,88 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record