Hyvä kehä. Työyhteisön menestyminen Kelan paikallishallinnossa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3292

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Hyvä kehä. Työyhteisön menestyminen Kelan paikallishallinnossa
Author: Kapanen, M
Contributor organization: Kansaneläkelaitos Kela
Folkpensionsanstalten FPA
Social Insurance Institution of Finland Kela
Publisher: Kela
Date: 2004
Language: fin
Number of pages: 123
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; 75
ISBN: 951-669-635-X (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/3292
Abstract: Parhaiten toimivat Kelan toimistot ovat kooltaan pieniä ja niissä käsitellään harvempia etuuksia kuin muissa toimistoissa. Näissä toimistoissa toimintatavat ovat vakiintuneita ja työntekijät ovat päässeet osallistumaan niiden suunnitteluun. Toimivan toimiston tunnusmerkit ovat peräisin Kelan tutkimuksesta, jossa toimistot luokiteltiin asiakastyytyväisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen toimivuuden perusteella hyvin menestyviin ja heikosti menestyviin. Tutkimuksessa oli mukana 263 ns. täyden palvelun toimistoa. Heikosti menestyviä toimistoja yhdistävät kielteiset kokemukset muutoksista ja herkkyys joutua työssä kriisitilanteisiin. Näiden toimistojen johtajat ovat tunnistaneet muutostarpeen, ja he ovat esimerkiksi kokeilleet muita useammin erilaisia johtamistapoja. Kelassa aloitettu töiden siirtäminen ruuhkaisista toimistoista muihin toimistoihin voi toimistojen johtajien mielestä parantaa tilannetta. Tutkimuksessa todettiin toimiston menestyksen olevan pysyvää: valtaosa vuonna 2002 hyvin menestyneistä toimistoista onnistui toiminnassaan koko tutkimusjaksolla 1997 2002, kun taas samaan aikaan suuri osa heikommin menestyneistä pysyi heikkona. Tutkijan mukaan toimistojen menestymistä selittää osaltaan suuri sairaanhoitokorvausta hakevien asiakkaiden osuus ja pieni asumistukiasiakkaiden osuus.
Subject: työyhteisö
menestyminen
Kansaneläkelaitos
intranet-kysely
Order price: 6,60 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record