Hyvä kehä. Työyhteisön menestyminen Kelan paikallishallinnossa

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10250/3292

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Hyvä kehä. Työyhteisön menestyminen Kelan paikallishallinnossa
Författare: Kapanen, M
Utgivare: Kela
Datum: 2004
Tillhör serie: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 75
ISBN: 951-669-635-X (nid.)
ISSN: 1238-5050
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10250/3292
Abstrakt: Parhaiten toimivat Kelan toimistot ovat kooltaan pieniä ja niissä käsitellään harvempia etuuksia kuin muissa toimistoissa. Näissä toimistoissa toimintatavat ovat vakiintuneita ja työntekijät ovat päässeet osallistumaan niiden suunnitteluun. Toimivan toimiston tunnusmerkit ovat peräisin Kelan tutkimuksesta, jossa toimistot luokiteltiin asiakastyytyväisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen toimivuuden perusteella hyvin menestyviin ja heikosti menestyviin. Tutkimuksessa oli mukana 263 ns. täyden palvelun toimistoa. Heikosti menestyviä toimistoja yhdistävät kielteiset kokemukset muutoksista ja herkkyys joutua työssä kriisitilanteisiin. Näiden toimistojen johtajat ovat tunnistaneet muutostarpeen, ja he ovat esimerkiksi kokeilleet muita useammin erilaisia johtamistapoja. Kelassa aloitettu töiden siirtäminen ruuhkaisista toimistoista muihin toimistoihin voi toimistojen johtajien mielestä parantaa tilannetta. Tutkimuksessa todettiin toimiston menestyksen olevan pysyvää: valtaosa vuonna 2002 hyvin menestyneistä toimistoista onnistui toiminnassaan koko tutkimusjaksolla 1997 2002, kun taas samaan aikaan suuri osa heikommin menestyneistä pysyi heikkona. Tutkijan mukaan toimistojen menestymistä selittää osaltaan suuri sairaanhoitokorvausta hakevien asiakkaiden osuus ja pieni asumistukiasiakkaiden osuus.
Beskrivning: 123 s.
Subject: työyhteisö
menestyminen
Kansaneläkelaitos
intranet-kysely
Beställningens pris: 6,60 euroa


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post