Oikeusturva toimeentuloturvan muutoksenhaussa.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3295

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Oikeusturva toimeentuloturvan muutoksenhaussa.
Author: Pietiläinen, A
Publisher: Kela
Date: 2002
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 65
ISBN: 951-669-591-4 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/3295
Abstract: Tutkimuksessa selvitettiin, miten Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 (1) artiklan (Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin) määräykset toteutuvat toimeentuloturvan muutoksenhaussa yhdeksässä Euroopan maassa. Selvityksen pohjalta voitiin löytää ja analysoida joitakin yleisiä 6 (1) artiklan toteuttamiseen liittyviä ongelmia. Suurin osa ongelmista liittyi toimeentuloturvan hallintojärjestelmiin. Hallintoelimillä on yleensä useita toimialaan kuuluvia tehtäviä, joihin kuuluu muun muassa lainvalmistelu. Hallintoelinten toiminnan laaja-alaisuus saattaa johtaa tilanteeseen, jossa tuomioistuimen riippumattomuus ja puolueettomuus sekä osapuolten tasavertaisuus ovat kyseenalaisia. Menettelyyn liittyvistä puutteista käsitellään erityisesti suullisten käsittelyiden lähes täydellistä puuttumista Suomessa. Näyttää siltä, että Euroopassa pyritään vähitellen järjestämään toimeentuloturvan muutoksenhaku samojen oikeusturvavaatimusten mukaisesti kuin muutkin muutoksenhakujärjestelmät. Hallintoelinten vastuu on joka tapauksessa suuri, koska muutoksenhaku on aina toissijainen keino toteuttaa oikeuksia.
Description: 79 s.
Subject: sosiaalioikeus
Euroopan ihmisoikeussopimus
oikeusturva
muutoksenhaku
Order price: 7,00 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record