Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962–1998

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10250/3298

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962–1998
Tekijä: Ruoppila, I; Poutanen, V-M; Laurinkari, J; Vesala, H
Julkaisija: Kela
Päiväys: 2003
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 73
ISBN: 951-669-631-7 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/3298
Tiivistelmä: Tavoitteenamme oli selvittää Kansaneläkelaitoksen (Kelan) etuuksien vaikutusta vuonna 1962 pienois-Suomi-otoksen 57 kunnasta vajaamieliseksi diagnosoitujen 2-64-vuotiaiden henkilöiden psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin sekä etuuksien yhteyksiä heidän käyttämiinsä palveluihin vuosina 1962-1998. Kehitysvammaiseksi määritellyistä henkilöistä (n = 2 340) 48 % on saanut jotakin Kelan etuutta, erityisesti työ-kyvyttömyyseläkettä, vuosina 1970-1997. Sukupuolella ei ollut yhteyttä etuuksien saantiin vuonna 1997. Lievästi kehitysvammaiset henkilöt olivat saaneet etuuksia vähemmän kuin vaikeammin kehitysvammaiset. Etuuksien alkamisikä on selvästi alentunut: vuoden 1940 jälkeen syntyneillä se oli keskimäärin 16-17 vuotta. Kelan etuuksilla ei ollut yhteyttä kehitysvammaisten henkilöiden kokemaan sosiaaliseen huono-osaisuuteen eikä syrjäytymiseen. Kelan eläkkeitä saaneet olivat psyykkiseltä ja fyysiseltä toimintakyvyltään lähes samantasoisia kuin etuuksia ilman olleet. Rekisteritietojen perusteella etuuksia saaneet ja niitä ilman olleet erosivat hyvin vähän palveluiden käytössä.
Kuvaus: 249 s.
Avainsanat: kehitysvammaisuus
pitkittäistutkimus
validiteetti
eläkkeet
toimintakyky
julkiset palvelut
syrjäytyminen
Tilaushinta: 7,70 euroa


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot