Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962–1998

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10250/3298

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962–1998
Författare: Ruoppila, I; Poutanen, V-M; Laurinkari, J; Vesala, H
Utgivare: Kela
Datum: 2003
Tillhör serie: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 73
ISBN: 951-669-631-7 (nid.)
ISSN: 1238-5050
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10250/3298
Abstrakt: Tavoitteenamme oli selvittää Kansaneläkelaitoksen (Kelan) etuuksien vaikutusta vuonna 1962 pienois-Suomi-otoksen 57 kunnasta vajaamieliseksi diagnosoitujen 2-64-vuotiaiden henkilöiden psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin sekä etuuksien yhteyksiä heidän käyttämiinsä palveluihin vuosina 1962-1998. Kehitysvammaiseksi määritellyistä henkilöistä (n = 2 340) 48 % on saanut jotakin Kelan etuutta, erityisesti työ-kyvyttömyyseläkettä, vuosina 1970-1997. Sukupuolella ei ollut yhteyttä etuuksien saantiin vuonna 1997. Lievästi kehitysvammaiset henkilöt olivat saaneet etuuksia vähemmän kuin vaikeammin kehitysvammaiset. Etuuksien alkamisikä on selvästi alentunut: vuoden 1940 jälkeen syntyneillä se oli keskimäärin 16-17 vuotta. Kelan etuuksilla ei ollut yhteyttä kehitysvammaisten henkilöiden kokemaan sosiaaliseen huono-osaisuuteen eikä syrjäytymiseen. Kelan eläkkeitä saaneet olivat psyykkiseltä ja fyysiseltä toimintakyvyltään lähes samantasoisia kuin etuuksia ilman olleet. Rekisteritietojen perusteella etuuksia saaneet ja niitä ilman olleet erosivat hyvin vähän palveluiden käytössä.
Beskrivning: 249 s.
Subject: kehitysvammaisuus
pitkittäistutkimus
validiteetti
eläkkeet
toimintakyky
julkiset palvelut
syrjäytyminen
Beställningens pris: 7,70 euroa


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post