Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962–1998

Show simple item record

dc.contributor.author Ruoppila, I en
dc.contributor.author Poutanen, V-M en
dc.contributor.author Laurinkari, J en
dc.contributor.author Vesala, H en
dc.date.accessioned 2003-12-12T13:08:59Z en
dc.date.accessioned 2003-06-24T10:51:41Z
dc.date.available 2008-12-12T13:08:59Z en
dc.date.available 2009-06-24T10:51:41Z
dc.date.issued 2003 en
dc.identifier.isbn 951-669-631-7 (nid.) en
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10250/3298
dc.description 249 s. en
dc.description.abstract Tavoitteenamme oli selvittää Kansaneläkelaitoksen (Kelan) etuuksien vaikutusta vuonna 1962 pienois-Suomi-otoksen 57 kunnasta vajaamieliseksi diagnosoitujen 2-64-vuotiaiden henkilöiden psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin sekä etuuksien yhteyksiä heidän käyttämiinsä palveluihin vuosina 1962-1998. Kehitysvammaiseksi määritellyistä henkilöistä (n = 2 340) 48 % on saanut jotakin Kelan etuutta, erityisesti työ-kyvyttömyyseläkettä, vuosina 1970-1997. Sukupuolella ei ollut yhteyttä etuuksien saantiin vuonna 1997. Lievästi kehitysvammaiset henkilöt olivat saaneet etuuksia vähemmän kuin vaikeammin kehitysvammaiset. Etuuksien alkamisikä on selvästi alentunut: vuoden 1940 jälkeen syntyneillä se oli keskimäärin 16-17 vuotta. Kelan etuuksilla ei ollut yhteyttä kehitysvammaisten henkilöiden kokemaan sosiaaliseen huono-osaisuuteen eikä syrjäytymiseen. Kelan eläkkeitä saaneet olivat psyykkiseltä ja fyysiseltä toimintakyvyltään lähes samantasoisia kuin etuuksia ilman olleet. Rekisteritietojen perusteella etuuksia saaneet ja niitä ilman olleet erosivat hyvin vähän palveluiden käytössä. en
dc.language suomi en
dc.publisher Kela en
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 73 en
dc.subject kehitysvammaisuus en
dc.subject pitkittäistutkimus en
dc.subject validiteetti en
dc.subject eläkkeet en
dc.subject toimintakyky en
dc.subject julkiset palvelut en
dc.subject syrjäytyminen en
dc.title Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962–1998 en
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia en
dc.identifier.laitoskoodi KELA fi
dc.creator.corporateName Kansaneläkelaitos Kela fi
dc.creator.corporateName Social Insurance Institution of Finland Kela en
dc.creator.corporateName Folkpensionsanstalten FPA sv
dc.description.hinta 7,70 euroa en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record