Toimeentuloturvan oikeellisuus. Toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen.

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10250/3302

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Toimeentuloturvan oikeellisuus. Toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen.
Författare: Arajärvi, P
Utgivare: Kela
Datum: 2002
Tillhör serie: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 68
ISBN: 951-669-602-3 (nid.)
ISSN: 1238-5050
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10250/3302
Abstrakt: Tutkimuksessa selvitetään Suomen toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön oikeellisuutta suhteessa perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen. Oikeellisena pidetään toimeentuloturvaa koskevaa säännöstä, jos 1) se aineelliselta sisällöltään vastaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä yhteisöoikeuden asettamia vaatimuksia, 2) sitä toimeenpannaan samojen säännösten kannalta moitteettomilla säännöksillä, 3) se on säädetty asianmukaisella tasolla ja 4) siihen ei sisälly muutenkaan lainsäädännöllisiä virheitä. Toimeentuloturvaksi on määritelty lainsäädäntöön perustuvat rahamääräiset etuudet. Menettelyllisestä lainsäädännöstä tutkimuksesta on rajattu yleinen hallinto-oikeus sekä muutoksenhaku. Toimeentuloturvaa koskevina perus- ja ihmisoikeuksina on tarkasteltu vain nimenomaisesti toimeentuloa koskevia oikeuksia. Näin ollen tutkimuksesta on rajattu sellaisia perus- ja ihmisoikeuksia kuin yhdenvertaisuus ja yksityiselämän suoja. Vastaava rajaus on tehty yhteisöoikeuden tarkasteluun. Tutkimuksessa on lainvalmisteluasiakirjojen, tuomioistuinten päätösten ja tieteellisen kirjallisuuden avulla selvitetty perustuslain, ihmisoikeuksien ja yhteisöoikeuden sisältöä. Perus- ja ihmisoikeuksia ja yhteisöoikeuden sisältöä vasten on arvioitu, onko toimeentuloturvaa koskeva lainsäädäntö oikeellista. Suomen voimassa oleva lainsäädäntö pääosin täyttää oikeellisuuden vaatimukset. Etuuksien tasossa ja kestossa sekä vähäisemmässä määrin henkilöpiirin kattavuudessa on eräitä puutteellisuuksia. Menettelyllisten säännösten suhteellisen vähäiset puutteet johtuvat etupäässä lainsäädännön vanhentuneisuudesta ja laatimisesta ennen perusoikeuksien uudistamista.
Beskrivning: XXXV + 468 s.
Subject: perusoikeudet
ihmisoikeudet
sosiaalioikeus
toimeentuloturva
sosiaaliturva
sosiaalietuudet
hyvinvointi
Beställningens pris: 10,45 euroa


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post