Toimeentuloturvan oikeellisuus. Toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen.

Show simple item record

dc.contributor.author Arajärvi, P en
dc.coverage.spatial Helsinki en
dc.date.accessioned 2002-12-12T13:08:59Z en
dc.date.accessioned 2002-06-24T10:51:34Z
dc.date.available 2008-12-12T13:08:59Z en
dc.date.available 2009-06-24T10:51:34Z
dc.date.issued 2002 en
dc.identifier.isbn 951-669-602-3 (nid.) en
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10250/3302
dc.description XXXV + 468 s. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitetään Suomen toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön oikeellisuutta suhteessa perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen. Oikeellisena pidetään toimeentuloturvaa koskevaa säännöstä, jos 1) se aineelliselta sisällöltään vastaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä yhteisöoikeuden asettamia vaatimuksia, 2) sitä toimeenpannaan samojen säännösten kannalta moitteettomilla säännöksillä, 3) se on säädetty asianmukaisella tasolla ja 4) siihen ei sisälly muutenkaan lainsäädännöllisiä virheitä. Toimeentuloturvaksi on määritelty lainsäädäntöön perustuvat rahamääräiset etuudet. Menettelyllisestä lainsäädännöstä tutkimuksesta on rajattu yleinen hallinto-oikeus sekä muutoksenhaku. Toimeentuloturvaa koskevina perus- ja ihmisoikeuksina on tarkasteltu vain nimenomaisesti toimeentuloa koskevia oikeuksia. Näin ollen tutkimuksesta on rajattu sellaisia perus- ja ihmisoikeuksia kuin yhdenvertaisuus ja yksityiselämän suoja. Vastaava rajaus on tehty yhteisöoikeuden tarkasteluun. Tutkimuksessa on lainvalmisteluasiakirjojen, tuomioistuinten päätösten ja tieteellisen kirjallisuuden avulla selvitetty perustuslain, ihmisoikeuksien ja yhteisöoikeuden sisältöä. Perus- ja ihmisoikeuksia ja yhteisöoikeuden sisältöä vasten on arvioitu, onko toimeentuloturvaa koskeva lainsäädäntö oikeellista. Suomen voimassa oleva lainsäädäntö pääosin täyttää oikeellisuuden vaatimukset. Etuuksien tasossa ja kestossa sekä vähäisemmässä määrin henkilöpiirin kattavuudessa on eräitä puutteellisuuksia. Menettelyllisten säännösten suhteellisen vähäiset puutteet johtuvat etupäässä lainsäädännön vanhentuneisuudesta ja laatimisesta ennen perusoikeuksien uudistamista. en
dc.language suomi en
dc.publisher Kela en
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 68 en
dc.subject perusoikeudet en
dc.subject ihmisoikeudet en
dc.subject sosiaalioikeus en
dc.subject toimeentuloturva en
dc.subject sosiaaliturva en
dc.subject sosiaalietuudet en
dc.subject hyvinvointi en
dc.title Toimeentuloturvan oikeellisuus. Toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen. en
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia en
dc.identifier.laitoskoodi KELA fi
dc.creator.corporateName Kansaneläkelaitos Kela fi
dc.creator.corporateName Social Insurance Institution of Finland Kela en
dc.creator.corporateName Folkpensionsanstalten FPA sv
dc.description.hinta 10,45 euroa en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record