Työikäisten astma Suomessa. Kyselytutkimus astmaa sairastavien terveydestä, terveyspalvelujen käytöstä ja kuntoutustarpeesta vuonna 1996

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor.author Aalto, A-M en
dc.contributor.author Klaukka, T en
dc.contributor.author Rissanen, P en
dc.contributor.author Hakola, R en
dc.contributor.author Kerppilä, S en
dc.coverage.spatial Helsinki en
dc.date.accessioned 1999-12-12T13:08:59Z en
dc.date.accessioned 1999-06-24T10:52:02Z
dc.date.available 2008-12-12T13:08:59Z en
dc.date.available 2009-06-24T10:52:02Z
dc.date.issued 1999 en
dc.identifier.isbn 951-669-473-X (nid.) en
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10250/3305
dc.description 194 s. en
dc.description.abstract Yli puolet astmaa sairastavista on työikäisiä. Vuoden 1998 lopussa heitä oli Kelan lääkeoikeusrekisterissä noin 100 000, ja kyseisenä vuonna heitä tuli rekisteriin yli 8 000 henkeä. Työikäisiä astmapotilaita on suhteessa väestöön eniten Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomessa ja Itä-Savossa, ja vähiten Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Astma on työiässä yleisempi naisilla kuin miehillä. Stakesin ja Kelan vuonna 1996 kokoaman kyselyaineiston perusteella astma muuttuu työikäisten keskuudessa iän myötä vaikeammaksi. Potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu on heikompi kuin muulla samanikäisellä väestöllä lukuun ottamatta lievää astmaa sairastavia. Tupakointi vaikeuttaa astmaa, mutta silti paljon oireilevista miehistä useampi kuin joka kolmas tupakoi säännöllisesti. Työikäisille astmapotilaille kertyi sairaudestaan itse maksettavia kustannuksia yhteensä noin 300 miljoonaa markkaa vuonna 1996. Kolmasosa meni kodin saneeraukseen. Vaikea astma aiheutti 61 % ja lievä 12 % sairaanhoidon kustannuksista. Kuntoutusta mielestään tarvitsevia oli selvästi enemmän kuin kuntoutuksessa olleita. en
dc.language suomi en
dc.publisher Kela en
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 43 en
dc.subject astma en
dc.subject astman vaikeusaste en
dc.subject terveyteen liittyvä elämänlaatu en
dc.subject kuntoutus en
dc.subject sairaanhoitopalvelut en
dc.title Työikäisten astma Suomessa. Kyselytutkimus astmaa sairastavien terveydestä, terveyspalvelujen käytöstä ja kuntoutustarpeesta vuonna 1996 en
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia en
dc.identifier.laitoskoodi KELA fi
dc.creator.corporateName Kansaneläkelaitos Kela fi
dc.creator.corporateName Social Insurance Institution of Finland Kela en
dc.creator.corporateName Folkpensionsanstalten FPA sv
dc.description.hinta 9,60 euroa en

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot