Vuoden 1996 sairauspäivärahauudistuksen vaikutukset.

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3314

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Vuoden 1996 sairauspäivärahauudistuksen vaikutukset.
Tekijä: Maljanen, T; Niemelä, H
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 58
ISSN: 1238-5050
ISBN: 951-669-543-4 (nid.)
Tiivistelmä: Sairauspäivärahauudistuksessa sairausvakuutuksen vähimmäispäiväraha poistettiin vuoden 1996 alussa ja sairauspäivärahalla alettiin korvata pääsääntöisesti vain menetettyä ansiota. Tutkimuksessa selvitetään päivärahauudistuksen syntyprosessia, analysoidaan uudistusta sosiaalipoliittisesti ja sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta sekä selostetaan mm. sitä, miten tarveharkintainen sairauspäiväraha tuli sairausvakuutuslakiin. Kvantitatiivisessa osassa selvitetään päivärahauudistuksen vaikutuksia sairauspäivärahojen määriin ja kohtaantoon. Asiaa tarkastellaan vertaamalla toisiinsa vuosina 1995 ja 1997 maksettuja sairauspäivärahoja kiinnittäen erityistä huomiota vähimmäispäivärahaa ja tarveharkintaista päivärahaa saaneisiin henkilöihin.
Kuvaus: 93 s.
URI: http://hdl.handle.net/10250/3314
Päiväys: 2000
Avainsanat: sairauspäiväraha
vähimmäispäiväraha
tarveharkintainen päiväraha
perustoimeentulon turva
Tilaushinta: 7,55 euroa


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot