Vuoden 1996 sairauspäivärahauudistuksen vaikutukset.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3314

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Vuoden 1996 sairauspäivärahauudistuksen vaikutukset.
Author: Maljanen, T; Niemelä, H
Publisher: Kela
Date: 2000
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 58
ISBN: 951-669-543-4 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/3314
Abstract: Sairauspäivärahauudistuksessa sairausvakuutuksen vähimmäispäiväraha poistettiin vuoden 1996 alussa ja sairauspäivärahalla alettiin korvata pääsääntöisesti vain menetettyä ansiota. Tutkimuksessa selvitetään päivärahauudistuksen syntyprosessia, analysoidaan uudistusta sosiaalipoliittisesti ja sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta sekä selostetaan mm. sitä, miten tarveharkintainen sairauspäiväraha tuli sairausvakuutuslakiin. Kvantitatiivisessa osassa selvitetään päivärahauudistuksen vaikutuksia sairauspäivärahojen määriin ja kohtaantoon. Asiaa tarkastellaan vertaamalla toisiinsa vuosina 1995 ja 1997 maksettuja sairauspäivärahoja kiinnittäen erityistä huomiota vähimmäispäivärahaa ja tarveharkintaista päivärahaa saaneisiin henkilöihin.
Description: 93 s.
Subject: sairauspäiväraha
vähimmäispäiväraha
tarveharkintainen päiväraha
perustoimeentulon turva
Order price: 7,55 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record