Varhainen eläkkeelle siirtyminen - Suomen malli.

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10250/3341

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Varhainen eläkkeelle siirtyminen - Suomen malli.
Tekijä: Hytti, H
Julkaisija: Kela
Päiväys: 1998
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 32
ISBN: 951-669-451-9 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/3341
Tiivistelmä: Minkälainen on ollut varhaisen työn jättämisen ja eläkkeelle siirtymisen suomalainen malli? Missä suhteessa olemme samanlaisia ja miltä kannalta erilaisia muihin maihin verrattuna? Mitkä tekijät selittävät suomalaista tomintatapaa? Tutkimuksessa etsitään vastausta näihin kysymyksiin suomalaisia väestö- ja rekisteriaineistoja analysoimalla sekä kansainvälisin vertailuin. Tutkimus problematisoi monia päivänkohtaisissa keskusteluissa itsestään selviksi muodostuneita käsityksiä. Näin se pyrkii osaltaan vastaamaan ikääntyvän väestön haasteista johtuvaan lisääntyneeseen tiedontarpeeseen.
Kuvaus: 203 s.
Avainsanat: varhaiseläkkeet
työttömyysturva
ikääntyneet
elinkaari
pohjoismainen malli
hyvinvointivaltio
Tilaushinta: 8,60 euroa


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot