Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn muutokset. Havaintoja Ikivihreät-projektin 8-vuotisesta seuruututkimuksesta.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3348

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn muutokset. Havaintoja Ikivihreät-projektin 8-vuotisesta seuruututkimuksesta.
Author: Suutama, T; Ruoppila, I; Laukkanen, P; toim.
Publisher: Kela
Date: 1999
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 42
ISBN: 951-669-469-1 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/3348
Abstract: Seuruututkimuksessa tarkasteltiin 1904-1923 syntyneiden (tutkimuksen alkaessa 65-84-vuotiaiden) kotona asuvien henkilöiden toimintakykyä, terveyttä ja elinoloja sekä niiden muutoksia kahdeksan vuoden kuluessa. Tuloksista näkyy terveyden ja toimintakyvyn vähittäinen heikkeneminen vanhenemisen myötä ryhmätasolla. Tulokset osoittavat kuitenkin myös suuren yksilöiden välisen vaihtelun eri toimintojen tasossa ja muuttumisessa tai säilymisessä iän myötä.
Description: 343 s.
Subject: iäkkäät henkilöt
elinolot
terveys
fyysinen toimintakyky
psyykkinen toimintakyky
sosiaalinen toimintakyky
Order price: 10,95 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record