Perusoikeudet sosiaaliturvalainsäädännön toimeenpanossa.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3357

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Perusoikeudet sosiaaliturvalainsäädännön toimeenpanossa.
Author: Ilveskivi, P
Publisher: Kela
Date: 2000
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 57
ISBN: 951-669-542-6 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/3357
Abstract: Tutkimuksessa selvitetään perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien vaikutuksia ensiasteen ratkaisutoiminnassa päätettäessä yksilön oikeudesta sosiaaliturvaetuuteen. Kyseessä on sosiaalioikeudellinen ensiasteen päätöksenteko, jossa sosiaaliturvalainsäädännön toimeenpanosta vastaavassa viranomaisessa tehdään yksilön oikeutta koskeva hallintopäätös. Tutkimuksen näkökulma on yksilökeskeinen, ja perusoikeuksien merkitystä ratkaisutoiminnassa tarkastellaan nimenomaan yksilön suojan kannalta. Päätöksenteon rakennetta ja ratkaisun normatiivisen perustan muodostumista tarkastellaan tukeutumalla yhtäältä perusoikeuksien oikeudellista merkitystä koskevaan suomalaiseen valtiosääntödoktriiniin ja toisaalta oikeusteoreettiseen keskusteluun. Työ voidaan määritellä julkisoikeudelliseksi tutkimukseksi, jossa on hallinto-oikeudellisia, valtiosääntöoikeudellisia ja sosiaalioikeudellisia sekä yleisiä oikeusteoreettisia aineksia.
Description: 205 s.
Subject: sosiaalioikeus
hallintopäätös
perusoikeudet
perusoikeusmyönteinen laintulkinta
Order price: 9,40 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record