Lasten kotihoidon tuki suomalaisessa perhepolitiikassa.

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/3362

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Lasten kotihoidon tuki suomalaisessa perhepolitiikassa.
Tekijä: Anttonen, A
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 52
ISSN: 1238-5050
1238-5050
ISBN: 951-669-489-6 (nid.)
Tiivistelmä: Lasten kotihoidon tuki on perhepoliittisista etuuksista nuorin. Vuonna 1985 astui voimaan laki lasten kotihoidon tuesta, minkä jälkeen tuen käyttö nopeasti yleistyi. Vuonna 1997 lakia uudistettiin ja pienten lasten hoidon tukien joukkoon lisättiin yksityisen hoidon tuki. Tällä tavoin lähes kaikki pienten lasten hoitomuodot ovat tulleet julkisen tuen piiriin. Tutkimuksessa arvioidaan lasten kotihoidon tukea kolmesta eri lähtökohdasta. Tutkimuksen alkuosa valottaa perhepoliittisen tuen muotoutumista ja etenkin kotihoidon tuen historiaa ja politiikkaa. Toinen ja toisenlainen lähtökohta lasten kotihoidon tukeen syntyy vuoden 1985 lain jälkeisen tilanteen kuvauksesta ja arvioinnista. Tuki osoittautuu erittäin suosituksi ja vaikka sen käyttö on vähentynyt 1990-luvun alun huippuvuosista, niin edelleenkin 90-luvun päättyessä noin puolet alle kolmevuotiaista lapsista hoidetaan tuen turvin kotona. Kolmas lähtökohta muodostuu tuen vaikutusten arvioinnista siten, että tarkastelun kohteena ovat pienten lasten hoitojärjestelyt, naisten työmarkkina-asema ja syntyvyys. Loppuluvussa arviointia jatketaan asettamalla lasten kotihoidon tuki laajempaan perhepoliittiseen yhteyteen.
Kuvaus: 115 s.
URI: http://hdl.handle.net/10250/3362
Päiväys: 1999
Avainsanat: lasten kotihoidon tuki
lasten päivähoito
naiset
sosiaalipolitiikka
perhepolitiikka
Tilaushinta: 7,75 euroa


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot