Sähköinen asiointi hallinnossa - Erityisesti sähköisen allekirjoituksen ja yksityisyyden suojan kannalta.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7850

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Sähköinen asiointi hallinnossa - Erityisesti sähköisen allekirjoituksen ja yksityisyyden suojan kannalta.
Author: Lantto, E
Publisher: Kela
Date: 1999
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 38
ISBN: 951-669-491-8 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/7850
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan hallinnon sähköiseen asiointiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Asioitaessa hallinnossa avointen tietoverkkojen välityksellä keskeinen ongelma on hallinnossa asioivan henkilön yksityisyyden suojaaminen eli tietosuoja. Kysymys on myös luottamuksellisesta viestinnästä. Sekä tietosuojaa että viestinnän luottamuksellisuutta voidaan edistää monin keinoin. Tietoturvallisuuden tasolla on ratkaiseva merkitys sekä tietosuojan että luottamuksellisen viestinnän kannalta. Sähköinen tunnistaminen, sähköinen allekirjoitus ja salakirjoittaminen ovat tietoturvallisuutta edistäviä teknisiä menetelmiä. Niillä pyritään Suomessa ja muualla mahdollistamaan sähköinen asiointi ja kaupankäynti siten, että oikeudellisesti merkitykselliset transaktiot voidaan todentaa ja samalla suojata asioivien henkilöiden yksityisyys ja viestinnän luottamuksellisuus. Teknisten keinojen lisäksi tietoturvallisuuden ylläpitoon kuuluu muitakin osa-alueita. Tärkeää on kouluttaa viranomaisten henkilöstö, erityisesti luottamuksellisia tietoja käsittelevät, käyttämään tietojärjestelmiä ja ohjelmia siten, että hallinnon sähköinen asiointi voi toteutua yksityisyyden suojaa ja viestinnän luottamuksellisuutta loukkaamatta.
Description: 130 s.
Subject: sähköinen allekirjoitus
yksityisyys
tietosuoja
tietoturvallisuus
Order price: 8,05 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record