Sähköinen asiointi hallinnossa - Erityisesti sähköisen allekirjoituksen ja yksityisyyden suojan kannalta.

Show simple item record

dc.contributor.author Lantto, E en
dc.coverage.spatial Helsinki en
dc.date.accessioned 2008-12-18T09:08:31Z en
dc.date.accessioned 2009-06-24T10:40:08Z
dc.date.available 2008-12-18T09:08:31Z en
dc.date.available 2009-06-24T10:40:08Z
dc.date.issued 1999 en
dc.identifier.isbn 951-669-491-8 (nid.) en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10250/7850
dc.description 130 s. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan hallinnon sähköiseen asiointiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Asioitaessa hallinnossa avointen tietoverkkojen välityksellä keskeinen ongelma on hallinnossa asioivan henkilön yksityisyyden suojaaminen eli tietosuoja. Kysymys on myös luottamuksellisesta viestinnästä. Sekä tietosuojaa että viestinnän luottamuksellisuutta voidaan edistää monin keinoin. Tietoturvallisuuden tasolla on ratkaiseva merkitys sekä tietosuojan että luottamuksellisen viestinnän kannalta. Sähköinen tunnistaminen, sähköinen allekirjoitus ja salakirjoittaminen ovat tietoturvallisuutta edistäviä teknisiä menetelmiä. Niillä pyritään Suomessa ja muualla mahdollistamaan sähköinen asiointi ja kaupankäynti siten, että oikeudellisesti merkitykselliset transaktiot voidaan todentaa ja samalla suojata asioivien henkilöiden yksityisyys ja viestinnän luottamuksellisuus. Teknisten keinojen lisäksi tietoturvallisuuden ylläpitoon kuuluu muitakin osa-alueita. Tärkeää on kouluttaa viranomaisten henkilöstö, erityisesti luottamuksellisia tietoja käsittelevät, käyttämään tietojärjestelmiä ja ohjelmia siten, että hallinnon sähköinen asiointi voi toteutua yksityisyyden suojaa ja viestinnän luottamuksellisuutta loukkaamatta. en
dc.language suomi en
dc.publisher Kela en
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 38 en
dc.subject sähköinen allekirjoitus en
dc.subject yksityisyys en
dc.subject tietosuoja en
dc.subject tietoturvallisuus en
dc.title Sähköinen asiointi hallinnossa - Erityisesti sähköisen allekirjoituksen ja yksityisyyden suojan kannalta. en
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia en
dc.identifier.laitoskoodi KELA fi
dc.creator.corporateName Kansaneläkelaitos Kela fi
dc.creator.corporateName Social Insurance Institution of Finland Kela en
dc.creator.corporateName Folkpensionsanstalten FPA sv
dc.description.hinta 8,05 euroa en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record