Suomen ja Viron välinen sosiaaliturvasopimus.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7856

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Suomen ja Viron välinen sosiaaliturvasopimus.
Author: Klemola, A
Publisher: Kela
Date: 2001
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 46
ISBN: 951-669-551-5 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/7856
Abstract: Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Viron välillä tuli voimaan 1.10.1997. Sopimuksella pyritään turvaamaan maiden välillä liikkuvien henkilöiden oikeus sopimuksen piiriin kuuluvaan sosiaaliturvaan myös toisessa maassa oleskeltaessa tai asuttaessa. Tutkimuksessa tarkastellaan sopimuksen sisältöä ja merkitystä sopimusmaille ja niiden välillä liikkuville ihmisille. Käytännössä sopimusta sovelletaan eniten annettaessa toisessa sopimusvaltiossa tilapäisesti oleskelevalle sairaanhoitoa. Suomen ja Viron välinen sopimus ja Euroopan yhteisön sosiaaliturva-asetus 1408/71 ovat sisällöltään hyvin samankaltaisia. Sopimuksesta neuvoteltaessa ja sitä sovellettaessa on osaltaan valmistauduttu Viron jäsenyyteen Euroopan unionissa. Jäsenyyden toteutuminen merkitsee Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen toissijaisuutta suhteessa asetukseen 1408/71. Viron jäsenyys merkitsee myös työvoiman vapaata liikkuvuutta Suomen ja Viron välillä.
Description: 140 s.
Subject: sosiaaliturva
yhteensovittaminen
sosiaaliturvasopimus
Viro
vapaa liikkuvuus
Order price: 7,55 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record