Ikäihmisten verkostomallinen kuntoutus. Laitos- ja avopainotteisen kuntoutusmallin arviointi.

Show simple item record

dc.contributor.author Karppi, S-L en
dc.contributor.author Pohjolainen, T en
dc.contributor.author Grönlund, R en
dc.contributor.author Aaltonen, T en
dc.contributor.author Ketala, R en
dc.contributor.author Poikkeus, L en
dc.contributor.author Puukka, P en
dc.date.accessioned 2008-12-18T09:08:33Z en
dc.date.accessioned 2009-06-24T10:40:07Z
dc.date.available 2008-12-18T09:08:33Z en
dc.date.available 2009-06-24T10:40:07Z
dc.date.issued 2003 en
dc.identifier.isbn 951-669-625-2 (nid.) en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10250/7858
dc.description 157 s. en
dc.description.abstract Ikäihmisille järjestetyssä eri toimintatahojen (kunta, kuntoutuslaitos, Kela) verkostoitumiseen perustuvassa kehittämishankkeessa arvioitiin laitoskuntoutukseen ja avokuntoutukseen perustuvia kuntoutusmalleja. Kuntoutujiksi valittiin henkilöitä, joiden toimintakyky oli alentunut ja kotona selviytyminen oli vaikeutunut. Kuntoutuksen aloitti 543 henkilöä (466 naista ja 77 miestä; keski-ikä 76 vuotta, vaihteluväli 64?92 vuotta). Heistä 70 % osallistui laitos- ja 30 % avokuntoutukseen, ja 46 naisen ja 10 miehen kuntoutus keskeytyi. Hankkeen tavoitteena oli löytää ikäihmisten kuntoutukseen soveltuva, eri toimijatahojen yhteistoimin-taan perustuva moniammatillinen yhteistyö- ja kuntoutusmalli. Kuntoutujakeskeiset tavoitteet olivat kuntoutujan toimintakyvyn edistäminen ja hänen omatoimisuutensa tukeminen. Kuntoutusverkostoja koskevat tiedot kerättiin teemahaastatteluilla ja kyselyillä. Kuntoutuslaitokset keräsivät tietoa kuntoutujien sairauksista, toimintakyvystä, mielialasta, palveluista ja heidän käytössään olevista apuvälineistä kuntoutuksen alkaessa ja sen lopussa. Kuntoutujien mielipiteitä kuntoutuksesta kartoitettiin puoli vuotta kuntoutuksen loppumisesta lomakekyselyllä, johon vastasi 76 % kuntoutujista. Ikäihmisten monialaista ja monitoimijaista kuntoutusyhteistyötä tukee eri toimijatahojen sitoutuminen ja innostuneisuus. Toiminnan esteitä olivat kuntien taloudellisten resurssien ja kunnan toimijoiden aikaresurssien vähäisyys. Ikäihmisten kuntoutuksesta saama hyöty näkyi mielialan kohenemisena ja kivun lie-vittymisenä, selvemmin laitoskuntoutukseen osallistuneilla. Avokuntoutuksessa pystyttiin ottamaan laitoskuntoutusta paremmin huomioon kuntoutujan kotiolot, ja heille suositeltiin useammin apuvälineitä ja tehtiin asunnonmuutostöitä. en
dc.language suomi en
dc.publisher Kela en
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 59 en
dc.subject ikäihmiset en
dc.subject moniammatillinen kuntoutus en
dc.subject avokuntoutus en
dc.subject laitoskuntoutus en
dc.subject verkostoituminen en
dc.subject toimintakyky en
dc.title Ikäihmisten verkostomallinen kuntoutus. Laitos- ja avopainotteisen kuntoutusmallin arviointi. en
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia en
dc.identifier.laitoskoodi KELA fi
dc.creator.corporateName Kansaneläkelaitos Kela fi
dc.creator.corporateName Social Insurance Institution of Finland Kela en
dc.creator.corporateName Folkpensionsanstalten FPA sv
dc.description.hinta 5,55 euroa en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record