Kuntoutustarpeen arviointi Kelan toimistoissa

Show simple item record

dc.contributor.author Takala, P en
dc.coverage.spatial Helsinki en
dc.date.accessioned 2008-12-18T09:08:34Z en
dc.date.accessioned 2009-06-24T10:40:05Z
dc.date.available 2008-12-18T09:08:34Z en
dc.date.available 2009-06-24T10:40:05Z
dc.date.issued 1998 en
dc.identifier.isbn 951-669-456-X (nid.) en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10250/7859
dc.description 91 s. en
dc.description.abstract Kuinka hyvin on onnistuttu pitkään sairauslomalla olleiden kuntoutustarpeen arvioinnissa? Mitä ongelmia tässä työssä on havaittu? Mihin kehittämistyötä tulisi erityisesti suunnata? Vastauksensa mm. näihin kysymyksiin esittävät omasta näkökulmastaan Kelan toimistojen johtajat ja muut toimihenkilöt. Keskeiset ongelmat liittyvät yhteistyöhön ja työnjakoon Kelan yhteistyökumppanien kanssa, toimistojen työnjakoon, käytettävissä olevan ajan ja henkilöstön niukkuuteen, puutteelliseen koulutukseen, vaikeuteen saada asiakkailta tietoja ja motivoida heitä kuntoutukseen, asiakkaiden vähäiseen mahdollisuuteen vaikuttaa omaan kuntoutusasiaansa sekä riittämättömiin resursseihin. Kehittämisehdotuksissa toivotaan myös kuntoutustoiminnan tavoitteiden täsmentämistä ja toimistojen asiantuntijalääkärien panoksen lisäämistä. en
dc.language suomi en
dc.publisher Kela en
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 28 en
dc.subject kuntoutus en
dc.subject kuntoutustarpeen arviointi en
dc.subject Kansaneläkelaitos en
dc.title Kuntoutustarpeen arviointi Kelan toimistoissa en
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia en
dc.identifier.laitoskoodi KELA fi
dc.creator.corporateName Kansaneläkelaitos Kela fi
dc.creator.corporateName Social Insurance Institution of Finland Kela en
dc.creator.corporateName Folkpensionsanstalten FPA sv
dc.description.hinta 6,55 euroa en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record