Rekisteriselvitys opintolainansa kanssa ongelmiin joutuneista.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7863

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Rekisteriselvitys opintolainansa kanssa ongelmiin joutuneista.
Author: Ruotsalainen, P
Publisher: Kela
Date: 1999
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 35
ISBN: 951-669-479-9 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/7863
Abstract: Muiden suomalaisten tapaan myös opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat kohdanneet taloudellisia vaikeuksia 1990-luvulla syvän taloudellisen taantuman aikoina. Seuraukset näkyvät mm. siinä, että opiskelijoiden opintolainojen hoito-ongelmat ovat yleistyneet selvästi 1990-luvulla. Koska opintolainojen takausvastuun kantaa valtio, ovat samaan aikaan myös valtion takausvastuusuoritukset pankeille kasvaneet huomattavasti. Suurimmillaan valtion takausvastuusuoritukset olivat vuonna 1995. Opintolainojen maksuvaikeudet ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Opintolainojen hoidon laiminlyöneitä on suhteellisesti eniten ammattioppilaitoksissa opiskelevien keskuudessa. Harvinaisempana ongelma esiintyy yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevilla. Viime vuosina alemman asteen - kuten lukion - opiskelijoiden opintolainojen hoito-ongelmat ovat jonkin verran kasvaneet. Muutos voi johtua lukiouudistuksesta, jossa siirryttiin luokattomaan opetukseen. Uudistus on mm. pidentänyt jonkin verran lukiossa opiskeluaikoja. Tämä selvitys perustuu sekä julkaistuihin tilastoihin että useisiin rekisteriaineistoihin. Selvitys on osa suurempaa tutkimushanketta, jossa Kela yhdessä Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa selvittää opintolainojen maksuvaikeuksien kasvun taustalla olevia tekijöitä.
Description: 41 s.
Subject: opintolaina
maksuvaikeudet
valtion takausvastuusuoritukset pankeille
Order price: 6,05 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record