Social Policy in the Economic and Monetary Union. Social Expenditures and Public Indebtedness in 15 EU Countries

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7865

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Social Policy in the Economic and Monetary Union. Social Expenditures and Public Indebtedness in 15 EU Countries
Author: Hagfors, R; Saari, J
Publisher: Kela
Date: 2006
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 72
ISBN: 951-669-721-6 (nid.)
951-669-722-4 (pdf)
URI: http://hdl.handle.net/10250/7865
Abstract: Tämän englanninkielisen tutkimuksen kohteena ovat talous- ja rahaliiton välilliset vaikutukset harjoitettavaan sosiaalipolitiikkaan, erityisesti jäsenvaltioiden sosiaalipoliittisten järjestelmien liikkumavaraan ja julkisten menojen rakenteeseen. Syrjäyttävätkö sosiaalimenot muita julkisia menoja vai syrjäyttävätkö muut julkiset menot sosiaalimenoja? Tätä voidaan tutkia vakaus- ja kasvusopimuksen sisältämien julkista velkaa ja budjettialijäämää koskevien kriteereiden näkökulmasta, kun julkisesta velasta aiheutuvat korkokustannukset otetaan huomioon julkisten menojen ryhmittelyssä. Tutkimuksessa on analysoitu 15 EU-maan muodostamaa paneeliaineistoa 1990-luvun alusta lähtien. Tarkastelua on täsmennetty sekä eri ajanjaksoihin että erilaisiin velkaantumisen ja alijäämäisyyden mukaan muodostettuihin valtioryhmiin. Tutkimuksessa on lisäksi tehty tilastollisia mallitarkasteluja, joissa on tutkittu julkisten kokonaismenojen rakenteen muutoksia. Selittävinä muuttujina on käytetty useita sosiaalimenoihin vaikuttavia tekijöitä. Tulosten mukaan julkinen velkaantuminen on yksi merkittävä julkisten menojen rakenteen muutoksiin vaikuttava tekijä. Sosiaalimenojen suhteellisen aseman heikentymistä voidaan havaita erityisesti nopeasti velkaa pienentäneissä maissa ja niissä, joissa julkinen talous on ylijäämäinen. Näissä maissa on vastaavasti kasvua tukevien julkisten menojen osuus suhteellisesti kasvanut. Tutkimuksen lopuksi käydään keskustelua talous- ja rahaliiton välillisistä vaikutuksista eri politiikkalohkoihin julkisen talouden sisällä.
Description: 93 s.
Subject: Lissabonin strategia
syrjäytys (crowding out)
talous- ja rahaliitto EMU
vakaus- ja kasvusopimus
julkinen talous
Order price: 12,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Katsaus72netti.pdf 893.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record