Social Policy in the Economic and Monetary Union. Social Expenditures and Public Indebtedness in 15 EU Countries

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10250/7865

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Social Policy in the Economic and Monetary Union. Social Expenditures and Public Indebtedness in 15 EU Countries
Författare: Hagfors, R; Saari, J
Utgivare: Kela
Datum: 2006
Tillhör serie: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 72
ISBN: 951-669-721-6 (nid.)
951-669-722-4 (pdf)
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10250/7865
Abstrakt: Tämän englanninkielisen tutkimuksen kohteena ovat talous- ja rahaliiton välilliset vaikutukset harjoitettavaan sosiaalipolitiikkaan, erityisesti jäsenvaltioiden sosiaalipoliittisten järjestelmien liikkumavaraan ja julkisten menojen rakenteeseen. Syrjäyttävätkö sosiaalimenot muita julkisia menoja vai syrjäyttävätkö muut julkiset menot sosiaalimenoja? Tätä voidaan tutkia vakaus- ja kasvusopimuksen sisältämien julkista velkaa ja budjettialijäämää koskevien kriteereiden näkökulmasta, kun julkisesta velasta aiheutuvat korkokustannukset otetaan huomioon julkisten menojen ryhmittelyssä. Tutkimuksessa on analysoitu 15 EU-maan muodostamaa paneeliaineistoa 1990-luvun alusta lähtien. Tarkastelua on täsmennetty sekä eri ajanjaksoihin että erilaisiin velkaantumisen ja alijäämäisyyden mukaan muodostettuihin valtioryhmiin. Tutkimuksessa on lisäksi tehty tilastollisia mallitarkasteluja, joissa on tutkittu julkisten kokonaismenojen rakenteen muutoksia. Selittävinä muuttujina on käytetty useita sosiaalimenoihin vaikuttavia tekijöitä. Tulosten mukaan julkinen velkaantuminen on yksi merkittävä julkisten menojen rakenteen muutoksiin vaikuttava tekijä. Sosiaalimenojen suhteellisen aseman heikentymistä voidaan havaita erityisesti nopeasti velkaa pienentäneissä maissa ja niissä, joissa julkinen talous on ylijäämäinen. Näissä maissa on vastaavasti kasvua tukevien julkisten menojen osuus suhteellisesti kasvanut. Tutkimuksen lopuksi käydään keskustelua talous- ja rahaliiton välillisistä vaikutuksista eri politiikkalohkoihin julkisen talouden sisällä.
Beskrivning: 93 s.
Subject: Lissabonin strategia
syrjäytys (crowding out)
talous- ja rahaliitto EMU
vakaus- ja kasvusopimus
julkinen talous
Beställningens pris: 12,00 euroa


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Katsaus72netti.pdf 893.1Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post