Social modernization in two states of the European periphery

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7870

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Social modernization in two states of the European periphery
Author: Niemelä, H; Salminen, K
Publisher: Kela
Date: 1999
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 32
ISBN: 951-669-475-6 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/7870
Abstract: Tutkimuksessa esitellään Espanjan ja Suomen sosiaaliturvan muotoutumisen yhtäläisyyksiä ja eroja. Siinä analysoidaan kummankin maan modernisaatioprosessin etenemistä ja sitä, miten sosiaalisen modernisaation keinot ja mallit ovat muuttuneet. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota myös jatkuvuuteen, ts. niihin sosiaalisen modernisaation piirteisiin, jotka eivät ole muuttuneet sosiaalisen modernisaation eri vaiheissa. Historiallisen muotoutumisprosessin analyysin avulla yritetään tuoda esiin ne toimijat, jotka ovat vaikuttaneet sosiaalisen modernisaation kehitykseen. Pitkän muotoutumisprosessin aikana sosiaaliturvan perusrakenteet ovat säilyneet kummassakin maassa yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta. Maiden sosiaaliturvajärjestelmät ovat lähentyneet, mutta peruserot ovat selvästi nähtävissä. Raportti englanniksi. Suomenkielinen yhteenveto s. 76-84.
Description: 90 s.
Subject: sosiaaliturva
Espanja
Suomi
sosiaaliturvan muotoutuminen
sosiaalinen modernisaatio
Order price: 6,90 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record