Expectation of life in different labour market and pension recipiency states, Finland 1970-1997

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7885

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Expectation of life in different labour market and pension recipiency states, Finland 1970-1997
Author: Hytti, H
Publisher: Kela
Date: 1999
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 36
ISBN: 951-669-480-2 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/7885
Abstract: Englanninkielisessä tutkimuksessa selvennettiin käsitteelliseltä ja metodologiselta kannalta "tosiasiallisesta eläkkeellesiirtymisiästä" käytyä keskustelua sekä esitettiin empiirisiä analyyseja eri elinvaiheiden keskimääräisestä pituudesta huomioon ottaen toisaalta työmarkkinoiden ja toisaalta eläkejärjestelmän näkökulma. Analyyseja tehtiin prevalenssi- sekä insidenssitietoihin (rakenne- ja virtatietoihin) perustuvilla elinajantaulun menetelmillä. Aineistot perustuivat väestö-, työmarkkina- ja sosiaaliturvatietojen yhdistelyinä syntyneisiin julkisiin tilastorekistereihin. Rakennetietoihin pohjautuvat analyysit kattoivat ajanjakson vuodesta 1970 vuoteen 1996/1997, ja virtatiedot koskivat vain yhtä vuotta (1996/1997). Eläkejärjestelmän näkökulmasta tehdyt laskelmat osoittivat, että keskimääräisen elinajan kasvu vuodesta 1970 vuoteen 1997 (7,3 v) oli kohdistunut kokonaan eläkeaikaan. Työmarkkinoilla vietetyn elinajan odote 16 vuoden iässä oli vuodesta 1970 kasvanut 30,6:sta 32,7 vuoteen. Vuonna 1996/1997 insidenssimenetelmän antama eläkeajan odote oli 0,9 vuotta lyhyempi ja työvoima-ajan odote 0,4 vuotta pidempi kuin prevalenssimenetelmän antama vastaava odote 16 vuoden iässä. Raportti englanniksi. Suomenkielinen yhteenveto s. 37-38.
Description: 49 s.
Subject: elinajan odote
työmarkkinat
työllisyys
työttömyys
eläkeaika
Order price: 5,90 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record