Psykoterapia kuntoutuksena. Lääkärinlausuntojen laadun arviointi

Show simple item record

dc.contributor.author Repo, E en
dc.contributor.author Hukkamäki, R en
dc.contributor.author Melkas, T en
dc.contributor.author Alanko, A en
dc.contributor.author Eggert, M en
dc.contributor.author Häivä, J en
dc.contributor.author Pylkkänen, K en
dc.contributor.author Renlund, C en
dc.contributor.author Roine, M en
dc.coverage.spatial Turku en
dc.date.accessioned 2008-12-18T09:08:42Z en
dc.date.accessioned 2009-06-24T10:40:18Z
dc.date.available 2008-12-18T09:08:42Z en
dc.date.available 2009-06-24T10:40:18Z
dc.date.issued 2003 en
dc.identifier.isbn 951-669-619-8 (nid.) en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10250/7891
dc.description 158 s. en
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa on arvioitu Kelan harkinnanvaraisena lääkinnällisenä kuntoutuksena tukemaa psykoterapiaa varten kirjoitettujen lääkärinlausuntojen (B-lausuntojen) laatua. Tutkimuksen aineisto poimittiin pääkaupunkiseudulla (Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla) ensimmäistä kertaa kyseistä kuntoutusta vuonna 1996 hakeneiden asiakirjoista. Aineiston muodostivat B-lausunnot sadasta sellaisesta hakemuksesta, joiden perusteella Kela oli myöntänyt hakijalle psykoterapiaa kuntoutuksena (hyväksytyt) ja sadasta sellaisesta hakemuksesta, joiden perusteella Kela ei ollut myöntänyt hakijalle psykoterapiaa kuntoutuksena (hylätyt). Hyväksyttyjen ja hylättyjen hakemusten lausuntoja verrattiin keskenään. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin sellaisten B-lausuntojen laatua, joilla anottiin lääkinnällisen kuntoutuksen tukea toiseksi vuodeksi sekä kuntoutuksen tuen päättymisen jälkeen kirjoitettujen loppulausuntojen laatua. Kaksi tutkijaa arvioi itsenäisesti kunkin lausunnon. Arvioinnissa käytettiin tätä tutkimusta varten laadittua lomaketta. Lääkärinlausuntojen rakenne osoittautui tässä tutkimuksessa melko vakiintuneeksi. Kaikkein parhaiten kuvattiin kuntoutuksen hakijan aikaisempi elämänhistoria sekä sairauden vaiheet ja oireet. Kaikkein puutteellisimmin lausunnoissa kuvattiin haettavan kuntoutuksen tavoitteita, vaikuttavuutta ja ennustetta. Hyväksyvään ja hylkäävään kuntoutuspäätökseen johtaneiden hakemusten lausunnoissa oli selviä eroja. Arvioitujen lausuntojen perusteella syntyi vaikutelma siitä, että niiden kirjoittajat esittivät kuntoutukselle laaja-alaisesti perusteluita mutta jättivät johtopäätösten tekemisen lausuntojen lukijoille ja kuntoutuspäätöksien tekijöille. Tutkimus osoitti, että lausuntojen laadulla on merkitystä kuntoutuspäätöksille. en
dc.language suomi en
dc.publisher Kela en
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 58 en
dc.subject Kansaneläkelaitos en
dc.subject kuntoutus en
dc.subject kuntoutushakemus en
dc.subject kuntoutuspäätös en
dc.subject laatu en
dc.subject lääkärinlausunto en
dc.subject psykoterapia en
dc.title Psykoterapia kuntoutuksena. Lääkärinlausuntojen laadun arviointi en
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia en
dc.identifier.laitoskoodi KELA fi
dc.creator.corporateName Kansaneläkelaitos Kela fi
dc.creator.corporateName Social Insurance Institution of Finland Kela en
dc.creator.corporateName Folkpensionsanstalten FPA sv
dc.description.hinta 3,90 euroa en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record