Ongelmana opintolainat - Tutkimus opintolainan maksamatta jättämiseen johtaneista syistä.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7898

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Ongelmana opintolainat - Tutkimus opintolainan maksamatta jättämiseen johtaneista syistä.
Author: Lehtinen, A-R
Publisher: Kela
Date: 1999
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 34
ISBN: 951-669-478-0 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/7898
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan, miksi jotkut opintovelalliset jättävät opintolainansa maksamatta ja keitä he ovat. Tutkimus perustuu opintovelallisille syksyllä 1998 lähetettyyn kyselyyn. Kysely kohdistui opintolainojensa kanssa maksuvaikeuksiin joutuneille ja opintolainoistaan suoriutuville. Maksuvaikeuksiin joutuneiden opintolainavelallisten koulutus oli ollut lyhytkestoisempaa kuin lainoistaan suoriutuvien. He olivat opiskelleet pääosin keskiasteella ja olivat joutuneet hakemaan usein toimeentulotukea selviytyäkseen niin opiskeluaikana kuin opintojen jälkeenkin. Oma tai puolison työttömyys oli vaikeuttanut talouden hallintaa olennaisesti. Perheen perustaminen, asuntolainan hoitaminen ja opintolainan takaisinmaksu ajoittuivat monilla velallisilla samaan aikaan. Muiden maksujen ja velkojen hoitaminen oli tärkeämmällä sijalla kuin opintolainan maksaminen. Opintolainoja oli siirtynyt takausvastuun piiriin, koska velallinen oli ollut tietämätön lainan hoitamisesta ja takaisinmaksusta eikä ollut neuvotellut pankin kanssa riittävän ajoissa maksuvaikeuksien ilmaannuttua.
Description: 101 s.
Subject: opiskelijat
opintolainat
velkaantuminen
maksukyky
Order price: 7,75 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record