Sosiaaliturvan järjestelmistä Euroopan unionin laajentuessa.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7899

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Sosiaaliturvan järjestelmistä Euroopan unionin laajentuessa.
Author: Hagfors, R
Publisher: Kela
Date: 2001
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 43
ISBN: 951-669-547-7 (nid.)
URI: http://hdl.handle.net/10250/7899
Abstract: Euroopan unionin kehityksessä syventyminen ja laajentuminen ovat ajankohtaisia tutkimusaiheita. Tässä työssä kuvataan ensiksi unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden sosiaalitaloudellisen ympäristön pääpiirteitä ja arvioidaan, onko tarkastelujakson aikana tapahtunut taloudellisten rakenteiden yhdenmukaistumista, konvergenssia, EU:n jäsenmaissa ja hakijamaissa. Toiseksi kuvaillaan EU-maiden ja hakijamaiden sosiaaliturvajärjestelmien rakenteita ja tulonsiirtojärjestelmien toimintaa. Lopuksi selvitetään tilastollisia luokittelumenetelmiä käyttämällä, millaisia sosiaaliturvan malleja jäsenmaissa on ja miten hakijamaat sijoittuisivat niihin. Tulosten mukaan sekä EU:n jäsenmaiden että hakijamaiden taloudet ovat konvergoituneet. Sosiaaliturvan rahoituksen rakenteessa vastaavaa yhdenmukaistumista ei ole havaittavissa. Luokittelutarkasteluista havaitaan, että jo nykyisissä unionin jäsenmaissa on useita toisistaan poikkeavia sosiaaliturvan malleja ja että uudet hakijamaat lisäisivät mallien määrää.
Description: 74 s.
Subject: EU:n laajentuminen
sosiaaliturvan rahoitus
sosiaaliturvajärjestelmien konvergenssi
Order price: 6,40 euroa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record