Social security and health promotion - Neworking for future wellbeing. Seminar held at Jekabpils, Latvia, 16-17 September 1999

Show simple item record

dc.contributor.author Lind, J en
dc.contributor.author Vuorenhela, T en
dc.contributor.author eds. en
dc.coverage.spatial Turku en
dc.date.accessioned 2008-12-18T09:08:45Z en
dc.date.accessioned 2009-06-24T10:40:26Z
dc.date.available 2008-12-18T09:08:45Z en
dc.date.available 2009-06-24T10:40:26Z
dc.date.issued 2001 en
dc.identifier.isbn 951-669-584-1 (nid.) en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10250/7904
dc.description 153 s. en
dc.description.abstract Seminaarissa tarkasteltiin sosiaalivakuutuksen roolia terveyden edistämisessä erityisesti Suomen kokemusten perusteella. Tähän liittyen seminaarissa pyrittiin käynnistämään latvialaisten ja suomalaisten toimijoiden verkottumista ja pohjustamaan yhteistyösuhteita mm. maiden sosiaalivakuutusjärjestelmien ja yliopistojen välillä. Latviassa on tapahtunut 1990-luvun kuluessa huomattavia yhteiskunnallis-poliittisia muutoksia, mitkä heijastuvat etenkin paikallistasolla mm. työttömyyden, toimeentulo-ongelmien ja usein myös syrjäytymisvaaran kasvuna. Alueellisten erojen seurauksena maan sisäisen muuttoliike - ennen kaikkea Riikaan - on kiihtynyt. Yhdeksi ratkaisuksi on nähty mm. alue- ja paikallishallinnon vahvistaminen. Tätä korostaa myös Latviassa vuonna 1991 käyttöön otettu länsieurooppalaisille malleille perustuva sosiaaliturvajärjestelmä. Hallitus kuitenkin vastaa sosiaalipolitiikan toteuttamisesta. Tavoitteena on vähentää sosiaalisia riskejä erityisinä kohderyhminä vammaiset, sairaat ja lapset. Huomiota kiinnitetään myös työllisyyden parantamiseen. Aikaisemmasta poiketen sosiaaliturvan perusteluissa korostetaan nyt ihmisoikeuksia. Latvian tilanteen ja siellä tapahtuneen kehityksen lisäksi seminaarin alustukset koskivat yleisellä tasolla a) sosiaaliturvaa ja sosiaalisia oikeuksia, b) eri maissa toteutettuja hyvinvointimalleja sekä c)sosiaalivakuutuksen tavoitteita, toteutusta ja rahoitusta. - Latvian ja Suomen välille on solmittu keväällä 2000 sosiaaliturvasopimus. Raportti englanniksi ja latviaksi. en
dc.language englanti en
dc.publisher Kela en
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 50 en
dc.subject sosiaaliturva en
dc.subject terveyden edistäminen en
dc.subject hyvinvointi en
dc.subject verkottuminen en
dc.title Social security and health promotion - Neworking for future wellbeing. Seminar held at Jekabpils, Latvia, 16-17 September 1999 en
dc.identifier.laitoskoodi KELA fi
dc.creator.corporateName Kansaneläkelaitos Kela fi
dc.creator.corporateName Social Insurance Institution of Finland Kela en
dc.creator.corporateName Folkpensionsanstalten FPA sv
dc.description.hinta 10,15 euroa en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record