Kenelle korvataan? Sairauden vuoksi tehtyjen matkojen korvaaminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/7931

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Kenelle korvataan? Sairauden vuoksi tehtyjen matkojen korvaaminen
Author: Paltta, P
Publisher: Kela
Date: 2008
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 99
ISBN: 978-951-669-783-6 (pdf)
978-951-669-782-9 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10250/7931
Abstract: Sairauteen liittyviä matkoja tai matkakorvausjärjestelmiä on Suomessa tutkittu melko vähän. Tutkimuksessa kuvataan suomalaisen matkakorvausjärjestelmän kehitystä, matkoihin vaikuttavia tekijöitä ja korvausten kohdentumista. Lisäksi tarkastellaan Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Ison-Britannian matkakorvausjärjestelmiä. Matkakustannusten korvaamisessa tavoite on edistää sairaanhoidon palvelujen käytön tasapuolista jakautumista. Suomen nykyinen matkakorvausjärjestelmä syntyi osana julkista sairausvakuutusta 1960-luvun alussa. Väestön keskittyminen taajaan asutuille seuduille ja autoistuminen ovat vähentäneet matkakorvausten merkitystä, toisaalta hoivan ja hoidon rakenteiden muutokset yhdessä väestön ikääntymisen kanssa jälleen lisäävät sitä. Valtaosa matkoista ei tule lainkaan korvausten piiriin, joten korvausrekisterissä olevat tiedot eivät kuvaa edustavasti kaikkia toteutuneita matkoja tai matkakustannuksia. Suomen, Ruotsin ja Norjan matkakorvausjärjestelmät muistuttavat korvausperusteiltaan toisiaan, joskin vain Suomessa myös kiireellinen sairaankuljetus kuuluu saman järjestelmän piiriin. Tanskassa matkakorvaus tai kuljetuspalvelu on suunnattu vähimmäiseläkkeellä oleville ja pitkiä matkoja tekeville. Isossa-Britanniassa korvausten piiriin kuuluvat vain sairaalamatkat silloin, kun kuljetustarpeeseen on erityinen lääketieteellinen syy. Lisäksi pienituloiset voivat saada matkakuluistaan korvauksen. Suomea lukuun ottamatta sairaanhoidon matkojen korvaamisesta tai järjestämisestä vastaa sama taho kuin sairaanhoidon järjestämisestäkin. Toiminnallisesti matka on yksi osa sairaanhoidon hoitoketjua, ja matkoja olisikin tarkoituksenmukaista tarkastella laajemmin osana terveydenhuollon kokonaisuutta. Sairaanhoidon palvelujen käyttöön liittyvät potilaiden matkat tulisi etenkin Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa huomioida huomattavasti nykyistä paremmin.
Description: 75 s.
Subject: matkakustannukset
sairausvakuutus
matkakorvaukset
Order price: 6,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia99.pdf 922.0Kb PDF View/Open
tutkimuksia99_48.jpg 1.826Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record