Lasten kotihoidon tuen kuntalisät osana suomalaista päivähoitojärjestelmää

Show simple item record

dc.contributor.author Miettunen, L en
dc.coverage.spatial Helsinki en
dc.date.accessioned 2009-01-14T10:35:19Z en
dc.date.accessioned 2009-06-24T10:52:11Z
dc.date.available 2009-01-14T10:35:19Z en
dc.date.available 2009-06-24T10:52:11Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.isbn 978-951-669-788-1 (nid.) en
dc.identifier.isbn 978-951-669-789-8 (pdf) en
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10250/7933
dc.description 126 s. en
dc.description.abstract Lasten kotihoito on pienten lasten suosituin hoitomuoto. Useat kunnat ovat kannustaneet kotihoitoon kuntalisin, joista on muodostunut merkittävä kotihoidon tuen käytön ohjailun väline. Puolet suomalaisista asuu kuntalisää maksavassa kunnassa. Kuntalisät ovat vuodesta 1995 lähtien jatkuvasti yleistyneet. Huolimatta kuntalisien yleisyydestä niitä ei ole juurikaan tutkittu. Tässä tutkielmassa luon ensin yleiskatsauksen kotihoidon tukeen osana suomalaista päivähoitojärjestelmää. Sen jälkeen tutkin empiirisesti kuntalisäjärjestelmän kehittymistä 1990-luvulta tähän päivään saakka. Päätavoitteena on paikata kuntalisiä koskevaan tutkimukseen syntynyttä aukkoa. Näkökulma on kunnissa: tutkin, miksi jotkut kunnat ovat kannustaneet lasten kotihoitoon kuntalisin ja miten anteliaasti kunnat ovat niitä maksaneet. Tarkastelen myös, mitkä tekijät ovat yhteydessä kuntalisien anteliaisuuteen. Olen koonnut kuntalisiä koskevan aineiston Tilastokeskuksen Altika-tietokannasta ja Kelan Sovaka-tietokannasta, Kelan kuntalisäsopimuksista sekä Kuntaliiton tekemän kuntalisäkyselyn aineistosta. Pääasiallisena analyysimenetelmänä olen käyttänyt logistista regressioanalyysia, jolla olen tarkastellut selittävien muuttujien yhteyttä kuntalisien maksamiseen. Kuntalisien anteliaisuuteen liittyviä tekijöitä olen tutkinut korrelaatiokertoimien avulla. Kuntalisää maksavat kunnat ovat tyypillisesti suuria, muuttovoittoisia kuntia, joissa on paljon pieniä lapsia, hyvä työllisyystilanne ja pieni veroprosentti – kuntia, joissa kunnalliseen päivähoitoon kohdistuu suuri paine. Kuntalisien anteliaisuus on yhteydessä ennen kaikkea kunnan taloudelliseen tilanteeseen: mitä parempi on kunnan taloudellinen tilanne, sitä anteliaampi on yleensä myös kuntalisä. Kuntalisien pääasiallisena tarkoituksena näyttää olevan päivähoitoon kohdistuvan paineen hillitseminen. Kuntalisät on usein kohdistettu niille vanhemmille, jotka ovat töissä tai joilla on opiskelupaikka eli niille, joille kunnallinen päivähoito on todellinen vaihtoehto. en
dc.language.iso Suomi en
dc.publisher Kela en
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 101 en
dc.subject lastenhoito en
dc.subject päivähoito en
dc.subject lapset en
dc.subject lasten kotihoito en
dc.subject kotihoidon tuki en
dc.subject kuntalisä en
dc.title Lasten kotihoidon tuen kuntalisät osana suomalaista päivähoitojärjestelmää en
dc.identifier.laitoskoodi KELA fi
dc.creator.corporateName Kansaneläkelaitos Kela fi
dc.creator.corporateName Social Insurance Institution of Finland Kela en
dc.creator.corporateName Folkpensionsanstalten FPA sv
dc.description.hinta 8,00 euroa en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia101.pdf 2.823Mb PDF View/Open
tutkimuksia101_48.jpg 1.866Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record