Helsingin yliopiston oikeuslääketieteellisellä laitoksella vuosina 1996-2005 tutkitut lasten ja nuorten tapaturmaiset kuolemat

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282365
Julkaisun nimi: Helsingin yliopiston oikeuslääketieteellisellä laitoksella vuosina 1996-2005 tutkitut lasten ja nuorten tapaturmaiset kuolemat
Tekijä: Mäkelä, Aaro
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Oikeuslääketieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för rättsmedicin
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2009
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282365
http://hdl.handle.net/10250/8154
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Forensic Medicine
Medical Genetics
Oikeuslääketiede
Rättsmedicin
Tiivistelmä: Teollisuusmaissa - ja siten Suomessakin - tapaturmakuolemat ovat ylivoimaisesti suurin syy lasten ja nuorten kuolemiin. Maailmanlaajuisesti tapaturmakuolleisuus lasten ja nuorten ikäluokissa on vielä suurempi. Tapaturmat muodostavat maailmassa hiukan alle puolet lasten ja nuorten kuolemista ollen toiseksi yleisin kuolinsyy. Tutkielma käsittelee Oikeuslääketieteen laitoksella vuosina 1996-2005 tutkittuja alle kaksikymmentävuotiaita lapsia ja nuoria, joiden kuolemanluokkana on ollut tapaturma. Tapauksia oli 249, joista 192 valittiin tutkimukseen. Kuolemantapaukset eroteltiin pääluokkiin kuolemantyypin ja -paikan suhteen. Korrelaatioita etsittiin ajan, iän ja sukupuolen suhteen. Poikien tapaturmat olivat yleisempiä kaikissa ikäluokissa, tapaturmatyypeissä ja - paikoissa. Tapaturmakuolemat yleistyivät pojilla iän suhteen, mutta tytöillä vastaavaa ilmiötä ei havaittu. Liikenneonnettomuudet muodostivat yli puolet tapaturmista. Tie ja yksityisasunto olivat yleisimmät tapaturmapaikat. Pienen otoksen takia ajan suhteen ei huomattu merkitsevää muutosta.
Avainsanat: Forensic Pathology
Mortality
Adolescent
Injuries
Child
Injuries
Infant
Injuries
Accidents


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Lasten ja nuorten tapaturmaiset kuolemat.pdf 62.26KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot